Ви тут: Кафедри / Комп'ютерних технологій і мехатроніки
Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 19-09-2018

Комп'ютерних технологій і мехатроніки

 

 

 

                   МИ - учасники Kharkiv IT-cluster

 

Kharkiv IT-claster - громадська організація, що об'єднує провідні компанії у сфері інформаційних технологій (IT), розробки програмних продуктів та програм, аутсорсингу бізнес проектів (BPO), які за підтримки органів місцевої влади та вищих навчальних закладів взяли на себе ініціативу проведення комплексних змін до ІТ-екосистеми міста.  

 

                 

                                      Детальніше...

                        Інформаційне повідомлення  

 

  

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за наступними  спеціальностями:

 - 122 «Комп’ютерні науки». Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Дипломований фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.
 

 - 121 «Інженерія програмного забезпечення». Зміст діяльності фахівців полягає у розробці прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

Велике значення викладачі кафедри Комп'ютерних технологій і мехатроніки  приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти під час навчання беруть участь у науковій діяльності, направляються на стажування, різноманітні практики. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів, подаючи наукові роботи, тези доповідей і статті. Мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники – продовжити навчання в аспірантурі.

 


Студенти кафедри вийшли з розробленими Android-додатками на Google Play Маркет