Проєкт нової редакції ОПП магістра за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

31 травня відбулось засідання кафедри  АКІТ по внесенню змін до  проєкта ОПП магістра за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

При обговоренні ООП магістра було враховано:

1.    Стандарт вищої освіти зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, що розміщено на сайті МОН України

hUps://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%2Qstandartv/2020/08/10/151-avtomatizatsiva-ta-kit-mag:istr.pdf

2.      Зауваження та пропозиції стейкхолдерів за результатами громадського обговорення:

-науково-педагогічних працівників кафедр ХНАДУ;

- здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціальності - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- фахівців в галузі автоматизації та приладобудування.

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ХНАДУ запрошує всіх зацікавлених до обговорення проєкту нової редакції Освітньо-професійної програми за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Внешняя ссылка открывается в новом окнеПроєкт програми можна знайти за адресою:

Просимо всі зауваження та пропозиції надсилати на  електронну адресу gurko@khadi.kharkov.ua


Nach oben