Плугіна Тетяна Вікторівна

Заступник декана з наукової роботи,
кандидат технічних наук, доцент

Публікації:  ORCID
                     Академія Google

Плугіна Тетяна Вікторівна у 1997 році закінчила Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, механічний факультет, отримала диплом спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі автоматизованого функціонально-планувального проектування офісу організаційної системи» за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. У 2007 році отримала вчене звання доцента, по теперішній час працює на посаді доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ХНАДУ.

Активно займається проведенням наукових досліджень в актуальному напрямку розробки та втілення у виробництво інтелектуальних засобів управління та контролю з метою підвищення ефективності функціонування технологічних процесів.

Викладає дисципліни «Технічні засоби автоматизації», «Інтелектуальна автоматика та партнерські системи», «Системи та засоби автоматизації на БДМ». Плугіна Т.В. є куратором студентського наукового гуртка, сприяє розвитку наукової діяльності у студентів та молодих вчених.

З 2009 є заступником декана з наукової діяльності механічного факультету, на високому рівні проводить підготовку та проведення науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів як на базі університету, так і за його межами.

Рішенням ректорату ХНАДУ від 06 квітня 2017 р. нагороджена знаком Почесний викладач ХНАДУ (ХАДІ) та подякою департаменту науки і освіти ОДА.