Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти

"Магістр з галузевого машинобудування"

Організаційні документи щодо перевірки на плагіат

Інструктивний лист МОН України, щодо плагіату

Аналітична записка МОН України, щодо академічної доброчесності

Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня на академічний плагіат забезпечується за допомогою інтернет-сервісів, наприклад, програми unicheck
Сервіс перевірки на плагіат

Перелік елементів фандрайзингу

1. Залучення виробничих потужностей НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС" для створення дослідних зразків компонентів, що використовуються у дослідницькій частині магістерської роботи.

2. Використання стендів НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС» для проведення специфічних випробувань, що потребують значних витрат (ресурсні випробування, довготривалі кліматичні випробування).

3. Участь у проектах, фінансованих державою.
3.1. Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2020-2022 рр. "Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення збройних сил та національної гвардії України № 08-53-21

Під час підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти група забезпечення розглянула та врахувала пропозиції і побажання наступних учасників:

АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
КП «Техкомунбуд»
ПРАТ «Харківське Управління механізації №11
ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЗОВНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «МОТОРІМПЕКС»
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Газтехніка»

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішними документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-професійної програми  Супонєва Володимира Миколайовича д.т.н. професора кафедри будівельних і дорожніх машин.

Телефон/Viber: +38(050) 301-99-58
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3, Механічний корпус, 2-й поверх, ауд. 203
E-mail: kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.net, v-suponev@remove-this.ukr.remove-this.net 

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" показав, що необхідно внести корегування в ОПП "Галузеве машинобудування" на другому рівні вищої освіти.

Проект ОПП 2023 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 133)

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОПП або оновлення складових програми 2023 року можна надіслати на e-mail: kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.netv-suponev@remove-this.ukr.remove-this.net

Дякуємо за співпрацю!

Тип диплому – Диплом магістра
Обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС (65 ОК + 25 ВК)
Термін навчання
1 рік 3 місяці

Орієнтація освітньої програми – Освітньо- професійна програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем в підйомно-транспортному, будівельному, дорожньому і меліоративному машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях.

Національна кредитна мобільність – Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Інформація щодо наукових шкіл та матеріально-технічної бази

Контактна інформація

Гарант освітньої програми

Супонєв Володимир Миколайович

Адреса: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ауд. 203

Телефон/Viber: +38(050) 301-99-58

E-mail:  kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.net, v-suponev@remove-this.ukr.remove-this.net