Лабораторія ПТМ

Основна мета лабораторії ПТМ механічного факультету державного університету - це розширення і поглиблення знань студентів, аспірантів, магістрів по різних спеціальностях.
Лабораторія має науково-дослідне устаткування, до якого відносяться тренажер крана КБ-403А, автомобільний кран КС, стенди регулювань і досліджень гальм кранів.

Під керівництвом викладачів в лабораторії виконуються різні лабораторні роботи, у тому числі статичні і динамічні випробування кранів, а також виконуються тензометричні вимірювання навантажень в кранах.
Починаючи з 1960 року, були виконані унікальні тензометричні вимірювання навантажень в тілах кочення роликових ОПК кранів під керівництвом Сухиніна В.И.
За допомогою експериментальних досліджень було встановлено розподіл напруг в проволоках канатів при набіганні їх на барабани і блоки, а також модуль пружності канатного дроту залежно від терміну його служби.
В лабораторії були створені стенди дроту в канатах при набіганні цих канатів на блоки. Окрім цього, в лабораторії ПТМ виконувалися дослідження внутрішнього тертя в матеріалі дроту при його циклічних навантаженнях.
В 70-х роках лабораторія ПТМ брала активну участь в розробках високоміцної броні спеціальних кабель-канатів для військово-морського флоту.

На початку 90-х років лабораторією ПТМ були виконані роботи по обстеженню і ревізії мостових кранів з метою пошуків збільшення їх терміну служби на ряді підприємств м. Харкова.

Всі виконані роботи проводилися лабораторією по господарським договорам з промисловими підприємствами. Основними виконавцями цих і інших робіт були Сухинін С.В., Киреєв В.Н., Кладков В.Г.

Тренажерний клас

В дисциплінах по спеціальності "133 Галузеве машинобудування", а також в учбовій практиці застосовуються тренажери, встановлені в класі тренажерів.

Вживання тренажерів дозволяє підвищити рівень пізнання матеріалу вищезгаданих дисциплін і понизити витрати експлуатаційних матеріалів порівняно з вивченням натурних машин. 

Окрім цього сучасні тренажери, які моделюють роботу будівельних машин на іноваційному обладнанні використовуються для виконання лабораторних робіт з курсу "Машини для земляних робіт".

На тренажерах в лабораторіях студенти одержують навики пуску двигуна, рухання з місця, рухи машини по дорозі з поворотами. Кращому засвоєнню матеріалу, отримання практичних навиків сприяє те, що кожний елемент процесу управління машиною може бути виконаний кілька разів з мінімальними затратами часу та максимальним ефектом сприяння матеріалу студентами.

Комп'ютерна лабораторія

На сьогоднішній день підготовка фахівців проводиться з використанням сучасної комп'ютерної техніки. Створено два комп'ютерні класи, практично кожний підрозділ кафедри комп'ютеризовано. За допомогою сучасних технологій здійснюється підготовка учбової і методичної документації, проводяться наукові дослідження. Всі комп'ютери підключені до локальної і загальної мережі і до мережі Internet.

За 5 останніх років кількість комп'ютерів збільшилася як кількісно так і якісно. Всі машини сучасного рівня. Периферійне оснащення включає сканери, принтери, ксерокси, 3D принтери та 3D олівці. Для друку креслярської документації використовуються струменеві плоттери, широко використовується кольоровий друк.

Практично вся наукова робота кафедри (аспірантів, викладачів, НДРС), оформлення документацій, статей, дисертацій, дипломних і магістерських робіт проводяться за допомогою комп'ютерних технологій. Розроблена система обліку і пошуку необхідної інформації наукового плану. Зараз ведуться роботи по широкому використанню комп'ютерів в проведенні експериментів і статистичної обробки даних досліджень. Нові інформаційні технології широко використовуються в учбовому процесі. Кожна дипломна робота або проект виконані повністю з використанням комп'ютерних технологій.

Використання комп'ютерних технологій дозволить значно скоротити витрати часу на виконання проміжних обчислень і дасть можливість збільшити час для творчої роботи.

Кафедра оснащена комплексом мультимедійного навчання студентів для проведення лекцій і практичних занять, удосконалюються системи відеозапису і трансляції програм і лекцій в учбових аудиторіях за допомогою Internet.

На кафедрі проходить весь цикл створення методичних вказівок від набору і розробки оригінал-макету до тиражування. Надалі планується організувати випуск не тільки методичних вказівок, а і підручників, довідників, роздаточного матеріалу.

Учбово-навчальна виробнича база ХНАДУ

УНВБ(Учбово-навчальна виробнича база) механічного факультету при кафедрі будівельних і дорожніх машин є найстарішою серед відповідних підрозділів вузів не тільки України, але й СНД. Вона заснована в 1938 р., як полігон для учбової роботи і випробувань дорожньо-будівельних машин і дорожніх конструкцій.

За час існування полігон перетворився в серйозну базу для навчання студентів водінню машин, проведення науково-дослідних робіт студентами, аспірантами і викладачами інституту. В 1939 року почалося перебазування цього підрозділу на ділянку в 519 мікрорайоні, одночасно з будівництвом об'єктів бази.

Зараз на території полігону створені майданчики для показу музейної техніки (машини зразків 20-і -50-х років), діючої техніки (сучасних машин), закриті бокси для проведення науково-дослідної роботи, збереження найцінніших машин та їх технічного обслуговування, змонтована будівля яка є базою для ремонтного оснащення і стаціонарних машин, майданчик для проведення учбового водіння дорожньо-будівельної техніки, проведення експериментів в науково-дослідних роботах.

Досягненням в роботі слід рахувати підготовку операторів-машиністів з отриманням студентами посвідчень на право управління будівельною технікою. В музеї зібрані машини, деякі з яких дуже рідкісні (наприклад, лопата Беккера), в основному це машини для земляних робіт, дробарки, змішувачі. На цих зразках студенти вивчають історію розвитку техніки, зміни в конструкції машин, напряму їх розвитку.

Діючі машини представлені:

  • бульдозер і скрепер,
  • автогрейдери,
  • самохідне тракторне шасі,
  • навантажувач на базі самохідного тракторного шасі,
  • екскаватор ЕО,
  • автомобільний кран,
  • малогабаритний навантажувач ПМТС з додатковим навісним оснащенням,
  • самохідні катки та інш..

Окрім цих мобільних машин на базі змонтовані стаціонарні установки бетонозмішувача, щокової дробарки, ситового вібраційного гуркоту, мобільного асфальтоукладальника. Обладнання використовується не тільки при навчанні студентів, а і для науково-дослідних робіт.

Так, в останні роки на базі самохідного шасі створений ряд машин двохмодульної конструкції, по яким було проведено ряд випробувань. Дослідження роботи навантажувача ПМТС 1200 з навісним оснащенням екскаватора складають велику частку сучасних науково-дослідних робіт аспірантів на кафедрі будівельних та дорожніх машин.

Таким чином, наявне обладнання має важливе значення як в підготовці студентів з достатньо широким колом дисциплін, так і в наукових дослідженнях аспірантів кафедри будівельних і дорожніх машин.