Підготовка на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти

133 Галузеве машинобудування ступень "Доктор філософії" (PhD)
Перелік елементів фандрайзингу

1. Залучення виробничих потужностей НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС" для створення дослідних зразків компонентів, що досліджуються аспірантами.

2. Використання стендів НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС»  для проведення специфічних випробувань, що потребують значних витрат (ресурсні випробування, довготривалі кліматичні випробування).

3. Участь у проектах, фінансованих державою.

 3.1. Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2020-2021 рр. "Розробка енергоефективного машинного комплексу  для транспортного забезпечення збройних сил та національної гвардії України № 08-53-21

 

Під час підготовки здобувачив третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти група забезпечення розглянула та врахувала пропозиції і побажання наступних учасників:

НВП «ГАЗТЕХНІКА»

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЗОВНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «МОТОРІМПЕКС»

НВО "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішними документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-наукової програми Фідровської Наталії Миколаївни д.т.н. професора кафедри будівельних і дорожніх машин.

 

Телефон: (097) 396-98-83
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3, Механічний корпус, 2-й поверх, ауд. 210
E-mail: kaf_bdm@ukr.net

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" показав, що необхідно внести корегування в ОНП "Галузеве машинобудування" на третьому рівні вищої освіти.

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОНП або оновлення складових програми 2023 року можна надіслати на e-mail: kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.net 

Дякуємо за співпрацю!

Кадровий склад

Інформація щодо наукових шкіл та матеріально-технічної бази

Контактна інформація

Гарант освітньої програми

Фідровська Наталія Миколаївна

Адреса: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ауд. 201

Телефон: +38(057)358-77-97

E-mail:  kaf_bdm@ukr.net