Анкетування

щодо освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступень PhD)
Пропозиції та зауваження щодо якості навчальної та наукової діяльності

Шановні члени Академічної спільноти

приймаємо Ваші пропозиції та зауваження стосовно вдосконалення освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" у Харківському національному автомобільно-дорожньому  університеті

Зауваження та звернення можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи в якій працює науковець, який підписав зауваження чи пропозиції.

– в друкованому вигляді

Кафедра будівельних і дорожніх машин (гарант Фідровська Н.М.) 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002;

– в електронному вигляді (відскановані)

kaf_bdm@ukr.net