Проектна група

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
Гарант освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступень PhD)

Фідровська Наталія Миколаївна
професор, доктор технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Гарант освітньо-професійної програми "Галузеве машинобудування" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ступень Магістр)

Супонєв Володимир Миколайович
професор, доктор технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Гарант освітньо-професійної програми "Галузеве машинобудування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ступень Бакалавр)

Шевченко Валерій Олександрович
доцент, кандидат технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Члени проектної групи

Кириченко Ігор Георгійович
професор, доктор технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Пімонов Ігор Георгійович
доцент, кандидат технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID