Історія кафедри

У 1961 році ідеї модної на заході науки - кібернетики - проникли і крізь стіни ХАДІ. У керівництва інституту з'явилася думка створити кафедру Автоматики. Першим завідувачем був запрошений Віктор Павлович Ломакін, який щойно захистив кандидатську дисертацію з моделювання динаміки електромеханічних систем екскаваторів. Ці дослідження були дуже актуальними і виконувалися на замовлення Новокраматорського механічного заводу. 

Новій кафедрі виділили лабораторію з декількома стендами пристроїв автоматики. Почалося виготовлення аналогових моделюючих установок для лабораторiї обчислювальної техніки. 

При кафедрі було відкрито аспірантуру. Виконувалися дослідження не тільки в лабораторних умовах. 

Широко велися дослідження по динаміці процесів управління за участю людини. Були винайдені і виготовлені для НКМЗа, УЗТМ системи захисту стріли від ударів ковшами драглайн. 

У лабораторіях кафедри з'явилися цифрові ЕОМ (на транзисторах!) "Промінь", а потім і "Наірі-2". 

Кафедра була перейменована в кафедру Автоматики та обчислювальної техніки (АІВТ). Вона здобула авторитет у масштабі всієї країни. Співробітники кафедри регулярно виступали на Всесоюзних та міжнародних нарадах, конференціях і симпозіумах з динаміки машин, моделювання, автоматизованого електроприводу, теорії управління. 

Захистилися перші аспіранти кафедри: В. Я. Краковський, І. С. Левітан, А. І. Юдіна, О. В. Макаров, М. І. Богданов. О. В. Фесенко почав дослідження з надійності машин. 

У 1970 році в МІСІ захистив докторську дисертацію В.П. Ломакін. Відкрите їм науковий напрямок викликало появу нових робіт у вузах і НДІ, що працюють над проблемами статистичної динаміки та автоматичного керування машинами. 

На IV Всесоюзній нараді з проблем управління в Москві в доповіді Н.І. Богданова вперше обговорювалися перспективи створення землерийних роботів. Він був обраний до ради з координації робіт з робототехніки. Захистили дисертації І.Я. Фаустова і А.А. Сохань. 

У 1972 році кафедру очолив О. В. Макаров. Колишні госпдоговірні роботи практично завершилися, тривали теми тільки з УЗТМ. Ректорат ухвалив рішення відокремити від кафедри автоматики обчислювальний центр і зробити його загальноінститутським (на той час він був оснащений двома ЕОМ "Наірі-2"). 

Через п'ять років був оголошений конкурс на посаду завідувача кафедрою Автоматики. На неї було обрано доктор технічних наук В. Є. Тирса з ХІРЕ. Одночасно з ним з ХПІ прийшов на посаду доцента К.І. Богатиренко.