Навчальний процес

На кафедрі іноземних мов здійснюється викладання таких дисциплін:

для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр":

  • "Іноземна мова"
  • "Іноземна мова (спец. курс)"
  • "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"
  • "Іноземна мова професійного спрямування"

для студентів кваліфікаційного рівня "магістр":

  • "Іноземна мова"
  • "Іноземна мова (спец. курс)"

для студентів кваліфікаційного рівня "аспірант":

  • "Іноземна мова наукового спілкування"

для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика):

Навчально-методична робота

Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес навчально-методичні посібники і матеріали для тестування, що сприяють успішному засвоєнню студентами мовних знань і мовленнєвих навичок на потрібному рівні.

Професорсько викладацький склад кафедри використовує на заняттях сучасні технології, власні навчальні посібники, методичні вказівки, а також посібники з Великобританії і США, матеріали з Інтернету.

Кафедра оснащена сучасним мультимедійним устаткуванням, що використовується в процесі навчання.

Навчальні кабінети кафедри обладнані електронними проекторами, відеомагнітофонами і телевізійними установками, що надають студентам можливість переглядати відеофільми і телепередачі з Великої Британії, США, Німеччини і Франції.

Студенти також мають можливість користатися електронним і друкованим бібліотечним фондом кафедри, що включає підручники, методичні посібники, загальні й термінологічні словники, мультимедійні засоби для відпрацьовування мовних навичок, а також засоби автоматичного перекладу.

Підручники, посібники та методичні вказівки за дисциплінами кафедри можна знайти у файловому архіві ХНАДУ на сторінці кафедри іноземних мов (механічний факультет): http://files.khadi.kharkov.ua/fajli.html (доступ за паролем).

Для тих, хто хоче поліпшити свій мовний рівень, відкритий Лінгвістичний Центр.