Архiпов Олександр Володимирович

Кандидат технічних наук,
доцент.

Google Академія 

ORCID

Методичний кабінет

 

Закінчив у 1988 році Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів». Після закінчення інституту працював інженером в ОКТБ ФТІНТ НАН України, інженером та науковим співробітником в ІПМаш НАН України. В ІПМаш НАН України закінчив аспірантуру та захистив дисертаційну роботу за темою «Розв’язання задачі пружно-пластичного згину пластин довільної форми у плані на базі теорії R-функцій». У 1999 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

З 2001 р. працює викладачем, а з 2006 р. – доцентом кафедри «Інженерної та комп’ютерної графіки» ХНАДУ. Читає лекцій та проводить практичні заняття з дисциплін – нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, основи ергономіки та дизайну БДМ.

Є співавтором більш 20 навчально-методичних публікацій та автором (співавтором) 48 наукових публікацій, деякі з яких наведені у посиланні Google Академія.

Напрям наукової діяльності: розробка методів комп’ютерного моделювання елементів автомобільно-дорожньої техніки; побудова складних параметричних моделей агрегатів машин засобами Autodesk Inventor; підготовка та апробація вдосконалених навчальних завдань з комп’ютерної графіки.  

Nach oben