Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти

175 - Інформаційно-вимірювальні технології

Організаційні документи щодо перевірки на плагіат

Інструктивний лист МОН України, щодо плагіату

Аналітична записка МОН України, щодо академічної доброчесності

Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня на академічний плагіат забезпечується за допомогою інтернет-сервісів, наприклад, програми unicheck
Сервіс перевірки на плагіат

Під час підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти група забезпечення розглянула та врахувала пропозиції і побажання наступних учасників:

Приватне науково-виробниче підприємство "Мікротех"

ННЦ "Інститут метрології"

Харківський національний університет радіоелектроніки

АТ КОННЕКТОР - спеціалізоване підприємство з 55-річним досвідом роботи з розробки, модернізації, освоєння та виробництва циліндричних та прямокутних електричних з'єднувачів. Нині АТ "Коннектор" випускає 45 типів, понад 3500 типоконструкцій електричних з'єднувачів (роз'ємів). Проводиться розробка та модернізація електричних з'єднувачів на замовлення споживачів. Вся продукція має міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2000.

Навігаційно-геодезичний центр. Комерційна діяльність - постачання геодезичного, навігаційного, будівельного, метрологічного обладнання, а також його інсталяція та сервіс.

Виробнича діяльність - топологічна і кадастрова зйомка, лазерне сканування для широкого спектра геодезичних, землевпорядних, будівельних та інших завдань.

Навігаційно-геодезичний центр є офіційним дистриб'ютором Leica Geosystems в Україні. В арсеналі компанії є геодезичне обладнання (супутникові приймачі Leica VIVA GNSS, механічні тахеометри Leica FlexLine, роботизовані тахеометри Leica Viva TS, Leica Nova TS60 / TM50, скануючі тахеометри Leica MS60, оптичні нівеліри Leica NA, оптичні нівеліри Leica NA цифрові нівеліри Leica LS), ГІС-обладнання (Leica Zeno); лазерні рулетки (Leica Disto), трасопошукові системи (Leica DIGICAT, Leica DD/DA, Leica Ultra), будівельні лазери (Leica LINO, Leica Roteo, Leica Rugby); обладнання для керування будівельною технікою (Leica Power Digger, Leica Power Blade); безпілотні літальні апарати (Leica Aibot); аерофотокамери, топографічні та батиметричні лідори, трасопошукове обладнання та георадари.

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішніми документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-професійної програми  Поляруса Олександра Васильовича д.т.н. професора кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.

Телефон/Viber: +38(050) 630-92-78
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3, Механічний корпус, 3-й поверх, ауд. 302
E-mail: mbgd@ukr.net  

Моніторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 175 "Інформаційно-вимірювальні технології" показав, що необхідно внести корегування в ОПП "Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології" на другому рівні вищої освіти.

Проєкт ОПП 2023 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 175)

Проєкт ОПП 2024 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 175)  

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОПП або оновлення складових програми 2023 року можна надіслати на e-mail: mbgd@ukr.net

Дякуємо за співпрацю!

Тип диплому – Диплом магістра
Обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС (66 ОК + 24 ВК)
Термін навчання
1 рік 4 місяці

Конкурсні показники для вступу у 2023 році
Бюджетна форма – 1. Фаховий іспит ХНАДУ
                                     2. Мотиваційний лист
Контрактна форма – 1. Мотиваційний лист

Вартість навчання         Денна форма - 16 500 грн/рік;
                                           Заочна форма - 12 000 грн/рік

Орієнтація освітньої програми – Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію з акцентом на інтелектуальні  інформаійно-вимірювальні  технології.

Національна кредитна мобільність – Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Контактна інформація

Гарант освітньої програми

Полярус Олександр Васильович

Адреса: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ауд. 302

Телефон/Viber: +38(050) 630-92-78

E-mail:  mbgd@ukr.net