ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Даний програмний комплекс забезпечує проводити дослідження вібрацій різних за природою технологічних процесів. Комплекс може обробляти як сигнали які поступають на вхідний порт з «Блоку вимірювання сигналів», так і записані в файли. Програмний комплекс дозволяє проводити обробку сигналів вібрацій як в часовій так і в частотній області, здійснювати часову та частотну фільтрацію виміряних сигналів вібрацій.

Технічні характеристики:

1. Кількість вимірювальних каналів 3
2. Максимально допустимий рівень шуму 3 дБ
3. Відношення сигнал/шум на виході 22 дБ

Область застосування – обладнання для дорожніх машин та вимірювальних ліній технологічних процесів

Програмний комплекс  розроблено  доцентом кафедри МБЖД ХНАДУ к.т.н. доцентом Коваль О. А.

Nach oben