Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві» відбулася 25 листопада 2020 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ).
Конференція проходила у онлайн режимі.
Для перегляду матеріалів конференції, будь ласка, скористайтеся наступними посиланнями.

Запрошення на конференцію

   Матеріали конференції:

Секція Математичне моделювання технологічних процесів
Секція  Керування технічними та технологічними об'єктами
Секція Інтелектуальні системи керування та аналізу даних
Секція  Робототехніка та мехатроніка
Секція Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті
Секція Проблемні питання прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі та на транспорті