Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій викладає ряд дисциплін:

Автоматизовані банки даних АСУТП

Дисципліна сприяє формуванню у студентів системи знань про інформаційні моделі та системи управління банками (БдД) та базами даних (БД) АСУТП, реляційні та розподілені бази даних АСУТП, процес адміністрування баз даних АСУТП, мови запитів до баз даних АСУТП, архітектуру програмних додатків до баз даних АСУТП.

Підготовка та проведення відкритих занять

Осінній семестр 2019/2020 навч. року

№ з/п Дисципліна П.І.Б.викладача курс дата час, ауд.
1 Мікропроцесорна техніка та МП ВIС проф. Гурко О.Г. 4МА 17.09.2019 10:30,ауд. 107м.