Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Infocommunications. Science and Technology 2021» (PIC S&T 2021)

Науковці кафедри «Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій» взяли участь у міжнародної конференції «Problems of Infocommunications. Science and Technology 2021» (PIC S&T 2021), що відбулася 5-7 жовтня у Харківському національному університеті радіоелектроніки. 

На конференції представлено доповідь «A Model for Choosing a Switch for a Digital Video Surveillance System»

Статті за матеріалами конференції індексуються у наукометричної базі SCOPUS.

To top