Філь Наталія Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

ПублікаціїORCID
                    SCOPUS
                    Академія Google

У 1989 р закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки і отримала кваліфікацію інженера-математика. Після одержання освіти працювала в Харківському інституті радіоелектроніки з1992 до 2006 рр.. З 2006 р. працює в ХНАДУ на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кандидатську дисертацію по темі «Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання» захистила в 2007 р в ХНУРЕ. Читає лекційні курси: алгоритмічне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій, проблемно-орієнтоване програмування, програмування систем реального часу, автоматизовані банки даних АСУТП, системний аналіз складних систем управління, методи оптимізації в умовах невизначеності. Напрями наукових досліджень: методи прийняття оптимальних рішень і методи оптимізації в умовах невизначеності, автоматизовані банки даних в АСУТП.