Шевченко Марія Валеріївна

доктор технічних наук, доцент

Публікації: ORCID
                     Академія Google 

Шевченко Марія Валеріївна закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет у 2003 р. та до грудня 2003 р. працювала старшим лаборантом з вищою освітою на кафедрі автоматики того ж університету.

З грудня 2003 р. по листопад 2006 р. навчалася в аспірантурі та в березні 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та інформаційна технологія розвитку та реінжинірингу просторово-розподіленої комп’ютерної мережі організації» зі спеціальності «05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». В 2011 р. було присвоєно вчене звання доцента за кафедрою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

В березні 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні основи й інформаційна технологія створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання» зі спеціальності «05.13.06 – інформаційні технології».