Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

"Бакалавр з галузевого машинобудування"

Організаційні документи щодо перевірки на плагіат

Інструктивний лист МОН України, щодо плагіату

Аналітична записка МОН України, щодо академічної доброчесності

Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня на академічний плагіат забезпечується за допомогою інтернет-сервісів, наприклад, програми unicheck
Сервіс перевірки на плагіат

Перелік елементів фандрайзингу

1. Залучення виробничих потужностей НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС" для створення дослідних зразків компонентів, що використовуються у дослідницькій частині магістерської роботи.

2. Використання стендів НВП «ГАЗТЕХНІКА», «МОТОРІМПЕКС» для проведення специфічних випробувань, що потребують значних витрат (ресурсні випробування, довготривалі кліматичні випробування).

3. Участь у проектах, фінансованих державою.
3.1. Науково-дослідна робота молодих вчених «Підвищення ефективності робочих процесів військової автомобільної техніки за рахунок використання інтелектуальних систем», 2023 р.
3.2. Науково-дослідна робота «Розробка енергоефективних та високоманеврених багатовісних автомобілів подвійного призначення для збройних сил України».
3.3. Госпдоговір № 41-01-23 з «Українським підприємством металевих конструкцій»

Під час підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти група забезпечення розглянула та врахувала пропозиції і побажання наступних учасників:

ПрАТ "Харківський тракторний завод"
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Газтехніка"
АТ Corum Group «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЗОВНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «МОТОРІМПЕКС»
ПРАТ "Харківське управління механізації №11"
ТОВ СКТБ «Гідромодуль»
ТОВ  «Епіцентр К»

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішними документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-професійної програми  Пімонова Ігоря Георгійовича к.т.н. доцента кафедри будівельних і дорожніх машин.

Телефон/Viber: +38(050) 217-05-24
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3, Механічний корпус, 2-й поверх, ауд. 210
E-mail: kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.netigor_lena_p@remove-this.ukr.remove-this.net  

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" показав, що необхідно внести корегування в ОПП "Галузеве машинобудування" на першому рівні вищої освіти.

Проект ОПП 2024 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 133)

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОПП або оновлення складових програми 2024 року можна надіслати на e-mail: kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.net,  igor_lena_p@remove-this.ukr.remove-this.net

Дякуємо за співпрацю!

Експертний висновок галузевої експертної ради

Лінки для проведення дистанційної акредитаційної експертизи ОП

Програма дистанційного візиту експертної групи   

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми (2023)

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми (2022)

Тип диплому – Диплом бакалавра
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС (180 ОК + 60 ВК)
Термін навчання
3 роки 10 місяців

Орієнтація освітньої програми – Освітньо- професійна програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем в підйомно-транспортному, будівельному, дорожньому і меліоративному машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії.

Національна кредитна мобільність – Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Інформація щодо наукових шкіл та матеріально-технічної бази

Контактна інформація

Гарант освітньої програми

Пімонов Ігор Георгійович

Адреса: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ауд. 210

Телефон/Viber: +38(050) 217-05-24

E-mail:  kaf_bdm@remove-this.ukr.remove-this.netigor_lena_p@remove-this.ukr.remove-this.net