Підготовка фахівців з вищою технічною освітою за фахом «Дорожньо-будівельні машини» починається з 1937 року. Викладацький склад кафедри було сформовано з числа досвідчених інженерів-практиків: Г.І. Літвін, Я.М. Псковський, І.П. Бородачов, який і став першим завідувачем кафедри будівельних і дорожніх машин (БДМ). За його ініціативою було започатковано та організовано навчально-науковий полігон, на якому студенти і аспіранти кафедри мають можливість ознайомлюватись та проводити експерименти із різноманітною сучасною машинобудівною технікою та обладнанням.

У 1947 році спеціальність «Будівельні і дорожні машини» відроджується за двома спеціалізаціями: «Дорожні машини»  та «Будівельні машини». В цей час кафедру очолював кандидат технічних наук С.Б. Пінтер, а до складу кафедри входили інженери М.В. Бунін, Н.Т. Левін, А.М. Холодов та ін.. Головний напрям наукових досліджень кафедри полягав в той час в області динаміки та міцності дорожніх машин.

У 1953 році А.М. Холодов розпочав дослідження проблем, пов’язаних з робочими процесами землерийно-транспортних машин. Над розв’язанням означених проблем працювали та підвищували свій кваліфікаційний рівень співробітники та аспіранти кафедри  М.В. Бунін,  В.В. Нічке,  В.К. Руднєв, Г.М. Кузнецов, С.М. Деревянко, Б.Т. Беседін, Л.В. Назаров, В.П. Ємельянов, І.Г. Кириченко, М.Д. Каслін та ін.

А.М. Холодов очолював кафедру до 1961 року, а потім він з 1961 по 1963 р.  за запрошенням колег з Німеччини був відряджений в Магдебургську вищу технічну школу Отто фон Герике. В цей час завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук доцента В.І. Сухиніна.

У 1963 році А.М. Холодов повертається у Харків і до 1988 року знову очолює кафедру.

 

 


Однією з центральних проблем, які вирішувалися кафедрою того часу, була проблема підвищення довговічності та продуктивності землерийно-транспортних машин. Цей напрямок досліджень був під керівництвом професора, доктора технічних наук В.В. Нічке. Були розроблені і випробувані стенди для прискорених випробувань металоконструкцій машин на довговічність. Результати досліджень В.В. Нічке  та його учнів знайшли широке впровадження на підприємстві з виготовлення дорожньої техніки «Юждормаш» (м. Бердянськ).

З 1988 до 1996 р. кафедру будівельних і дорожніх машин очолював  доктор технічних наук, професор, В.В. Нічке, а з 1996 до 2007 р. - доктор технічних наук, професор Л.В. Назаров. Саме в цей період на кафедрі під керівництвом професора Л.В. Назарова проводились фундаментальні наукові дослідження в області динаміки, міцності та надійності колісних машин. Результати досліджень знайшли відображення у сумісній роботі кафедри і конструкторського відділу Крюковського вагонобудівного заводу (м. Кременчук) із створення першого в Україні автогрейдера ДЗК-250 масою 15 т з двигуном потужністю 121кВт та фронтального навантажувача ПФ-04 вантажопідйомністю 4,5 т при тій же потужності силової установки.

 

 

З 2007 до 2008 р. кафедру будівельних і дорожніх машин очолював кандидат технічних наук, доцент В.О. Шевченко.

Одним з найбільш перспективних напрямків роботи кафедри є напрямок створення машин багатоцільового призначення, які складаються з системи окремих модулів (керівник напрямку декан механічного факультету, професор І.Г. Кириченко). Базуючись на принципах модульних систем, разом з Харьківським заводом тракторних самохідних шасі було створено ряд малогабаритних машин (ковшовий навантажувач, розподілювач асфальтобетонної суміші, ущільнювач та інші), в основу яких покладено енергосилові модулі самохідних шасі Т-16 и Т-25.

 

 

Широке використання гідравлічного привода в сучасному дорожньому машинобудуванні поставило питання щодо його раціонального проектування і використання. Це знайшло своє відображення в розроблених на кафедрі конструкціях гідроагрегатів, стендів для їх випробуваннь та методах і засобах діагностування. Таким чином, на кафедрі сформувався ще один напрям наукових досліджень.

 

 

З 2008 по 2017 роки кафедру очолював  доктор технічних наук, професор Венцель Євген Сергійович, який до 1992 року вже працював на кафедрі. З його приходом почався розвиток нового наукового напрямку – покращення експлуатаційних властивостей та збільшення строків служби паливно-мастильних матеріалів, які використовуються в землерийно-транспортних та інших машинах.

З 2017р. кафедру будівельних і дорожніх машин знову очолює кандидат технічних наук доцент В.О. Шевченко.

 

 

В теперішній час на кафедрі працює потужний науково-педагогічний колектив, що складається з 22 викладачів, серед яких 3 доктори технічних наук, 3 професори, 16 кандидатів технічних наук, 14 доцентів. Кафедра має високий авторитет в наукових колах як в Україні, так і за її межами, вона активно веде навчальну, методичну та виховну роботу, має потужну матеріально-лабораторну базу та навчально-виробничий полігон.

Сучасна кафедра будівельних і дорожніх машин підтримує творчі контакти з багатьма науковими установами України, а також ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема з Лодзинською політехнікою м. Лодзь (Польща), Білоруський політехнічний університет (Білорусь)…

 

 

Постійно зростає кількість підприємств-партнерів, які охоче сприяють працевлаштуванню випускників: «завод ім.. Малишева», ПАТ «Світло Шахтаря», Мотор-Імпекс, НПО «Гідропривод», та ін..

Теперішній контингент студентів всіх форм навчання налічує більш п’ятиста майбутніх фахівців із спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

Різноманітні інноваційні напрямки наукової діяльності викладачів, дозволяють бути кафедрі серед провідних не тільки на Україні, а і за кордоном. 

 

 

 

проф. Кириченко І.Г.

·        модульне проектування будівельних та дорожніх машин;

проф. Фідровська Н.М.

·        підвищення ефективності піднімально-транспортних машин і обладнання;

 

 

проф. Венцель Є.С.

·        покращення експлуатаційних властивостей робочих рідин будівельних та дорожніх машин;

 

 

доц. Шевченко В.О.

·        адаптація будівельних та дорожніх машин до зовнішнього навантаження;

доц. Єфименко О.В.

·        основи створення будівельних та дорожніх машин з систем інтенсифікації;

доц. Супонєв В.М.

·        безтраншейне прокладання підземних комунікацій;

доц. Аврунін Г.А., доц. Пімонов І.Г.

·        енергоефективність гідроприводів мобільних машин;

 

 

доц. Ярижко О.В.

·        динаміка будівельних та дорожніх машин;

 

 

доц. Щербак О.В., доц. Холодов А.П.

·        комп’ютерне моделювання

Про кафедру