Наукова робота

На кафедрі діють такі основні наукові напрямки:

- підвищення  зносостійкості вузлів тертя будівельних i дорожніх машин (науковий керівник професор Є.С.Венцель).

- створення систем модульних машин для будiвництва, комунального господарства (науковий керівник професор І.Г. Кириченко)

- Динаміка та міцність машин для земляних робіт (науковий керівник доцент В. О. Шевченко)


Мета досліджень всіх напрямків - оцінка i підвищення ефективності машин, в першу чергу продуктивності i надійності, їх конкурентоздiбностей, зниження енергомісткості  роботи машин, собiвартостi продукцil.

По напрямку "підвищення  зносостійкості вузлів тертя будівельних i дорожніх машин" - розроблені пристрої, які підвищують протизношувальні властивості змащувальних середовищ, завдяки чому зменшується знос поверхонь тертя БДМ. Крім того, покращуються фізико-механічні властивості поверхонь тертя, шляхом іоно-плазменого напилення, що також сприяє підвищенню зносостійкості.

Крім того ведуться науково-дослідні роботи з оптимізації строків служби робочих рідин гідроприводів БДМ

Дослiдження опираються на матеріальну базу, створену на кафедрі БДМ, на полiгонi механiчного факультету. Майже вci науковці кафедри приймають участь в виконанні теми наукових робіт. Кафедра має аспiрантуру й докторантуру.

Розробки по напряму динаміка землеройно - транспортних машин втілені в конструкції автогрейдерів ДЗК-250, ДЗК-251, навантажувача ПФ-О4 виробництва Кременчуцького концерну вагонмаш. Проведені випробування навантажувача ПМТС-1200. По цьому напряму захищені 8 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

По напряму - робочі процеси i надiйнiсть землеройно-транспортних машин, ствopeнi тeopiї взаемодiї робочих opгaнів машин з грунтом. Розроблено ряд конструкцiй випробувальних стендiв, методiв випробувань, деякi з них впроваджено у виробництво.

Розроблено конструкцiї iнтенсифiкаторiв процесу копання гpнту і спрямування його в робочий орган (кiвш скрепера, відвал бульдозера).

В даному напрямі захищені дев'ять кандидатських дисертацiй, двi докторські. На підприємствах галузі випущено біля десяти видiв машин - бульдозери, скрепери, навантажувачі та ін.

Створення машин модульної конструкції в будiвельно - дорожньому машинобудуванні відносно молодий напрямок, але тут досягнуто вже чимало. Створені основи теорії модульного проектування машин, ряд зразків модульної техніки (навантажувач, розподілювач асфальтобетону або кам'яних матеріалів, коток) виготовлені в металі, проходять випробування або експлуатуються в житлово-комунальних службах міста. За короткий час захищені дві кандидатських, підготовлена докторська дисертація.

Вчені кафедри підтримують зв'язки з далеким i близьким зарубіжжям, в першу чергу з іноземними навчальними i науково - дослідними закладами. В дальньому зарубіжжі це Магдебурзький технічний університет, Варшавський i Лодзинський, Словенський технічні університети. В країнах СНД це в першу чергу Мінський i Могилiвський технічні університети, "Дормаш" та інші.

3 ряду напрямків сформувались спільні наукові школи з іноземними партнерами. Наприклад школа динаміки машин, де об'єдналися наукові школи А.М. Холодова (ХНАДУ) та Д.П. Волкова (МДУБА). Вчені двох кафедр обмінюються інформацією, проводять наукові конференції.

До числа науково - дослідних організацій відносяться північно-східний науковий центр НАН України ФТIНТ, Інститут машин i систем м. Хаpкiв, IПМаш, HДI гiдропривiд м. Xapкiв, ДерждорНII.