Наукова робота

На кафедрі діють такі основні наукові напрямки:

 

- створення систем модульних машин для будiвництва, комунального господарства (науковий керівник професор І.Г. Кириченко)

- Динаміка та міцність машин для земляних робіт (науковий керівник доцент В. О. Шевченко)


Мета досліджень всіх напрямків - оцінка i підвищення ефективності машин, в першу чергу продуктивності i надійності, їх конкурентоздiбностей, зниження енергомісткості  роботи машин, собiвартостi продукцil.

По напрямку "підвищення  зносостійкості вузлів тертя будівельних i дорожніх машин" - розроблені пристрої, які підвищують протизношувальні властивості змащувальних середовищ, завдяки чому зменшується знос поверхонь тертя БДМ. Крім того, покращуються фізико-механічні властивості поверхонь тертя, шляхом іоно-плазменого напилення, що також сприяє підвищенню зносостійкості.

Крім того ведуться науково-дослідні роботи з оптимізації строків служби робочих рідин їх діагностування та енергоефективності гідроприводів будівельних та дорожніх машин.

Дослiдження опираються на матеріальну базу, створену на кафедрі БДМ, на полiгонi механiчного факультету. Майже вci науковці кафедри приймають участь в виконанні теми наукових робіт. Кафедра має аспiрантуру та докторантуру.

Розробки по напряму динаміка землеройно - транспортних машин втілені в конструкції автогрейдерів ДЗК-250, ДЗК-251, навантажувача ПФ-О4 виробництва Кременчуцького концерну "Вагонмаш". Проведені випробування навантажувача ПМТС-1200.

По напряму - робочі процеси i надiйнiсть землеройно-транспортних машин, ствopeнi тeopiї взаемодiї робочих opгaнів машин з грунтом. Розроблено ряд конструкцiй випробувальних стендiв, методiв випробувань, деякi з них впроваджено у виробництво.

Розроблено конструкцiї iнтенсифiкаторiв процесу копання гpнту і спрямування його в робочий орган (кiвш скрепера, відвал бульдозера). На підприємствах галузі випущено біля десяти видiв машин - бульдозери, скрепери, навантажувачі та ін.

Створення машин модульної конструкції в будiвельно - дорожньому машинобудуванні відносно молодий напрямок, але тут досягнуто вже чимало. Створені основи теорії модульного проектування машин, ряд зразків модульної техніки (навантажувач, розподілювач асфальтобетону або кам'яних матеріалів, коток) виготовлені в металі, проходять випробування або експлуатуються в житлово-комунальних службах міста. За короткий час захищені дві кандидатських, підготовлена докторська дисертація.

Вчені кафедри підтримують зв'язки з далеким i близьким зарубіжжям, в першу чергу з іноземними навчальними i науково - дослідними закладами. В дальньому зарубіжжі це Магдебурзький технічний університет, Варшавський i Лодзинський, Словенський технічні університети. В країнах СНД це в першу чергу Мінський i Могилiвський технічні університети, "Дормаш" та інші.

3 ряду напрямків сформувались спільні наукові школи з іноземними партнерами. Наприклад школа динаміки машин, де об'єдналися наукові школи А.М. Холодова (ХНАДУ) та Д.П. Волкова (МДУБА). Вчені цих кафедр обмінюються інформацією, проводять наукові конференції.

До числа науково - дослідних організацій відносяться північно-східний науковий центр НАН України ФТIНТ, Інститут машин i систем м. Хаpкiв, IПМаш, HДI гiдропривiд м. Xapкiв, ДерждорНII.