Підсумки дипломного проектування магістрів по кафедрі Будівельних і дорожніх машин

  У звітному році захист дипломних робіт у Державній екзаменаційній комісії здійснювався по денній формі навчання. До захисту дипломних робіт було допущено та успішно захистили свої роботи 44 магістри. Якісний показник склав 81,8 %.

  Усі дипломні роботи виконані за допомогою персональних комп’ютерів (розрахунково-пояснювальні записки, креслення та ілюстративний матеріал) з використанням сучасних пакетів програм (КОМПАС, AutoCAD, MathCAD, Exel, Solid Works та інші).

  Усі дипломні роботи мають також розділи, які присвячені техніко-економічним розрахункам та охороні праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.


To top