Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів і молодих учених

          Викладачами кафедри опубліковано 47 статей, прийнято участь в 6 конференціях, 2 статті опубліковано в співавторстві із студентами,  32 статті студенти опублікували самостійно, 18 методичних вказівок.

Протягом 2019 року кафедра провела всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених «Інноваційні рішення по підвищенню ефективності використання будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин» :

         - згідно з планом проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій та семінарів у 2018 році (лист МОН України 22.1/10-74 від 15 січня 2018 року), 15 листопада 2018 року  кафедра будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених «Інноваційні рішення по підвищенню ефективності використання будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин».

На конференції виступили  молоді вчені та студенти кафедри будівельних і дорожніх машин.  Також були запрошені фахівці з галузі та представники Харківських вузів.

Основні питання конференції :

1. Комп’ютерне моделювання  будівельно-дорожніх і підйомно-транспортних машин (БДМ і ПТМ);

2. Дослідження динамічних процесів  БДМ і ПТМ;

3. Сучасні технології діагностування БДМ і ПТМ;

4. Експлуатація ЗТМ і ПТМ;

5. Безтраншейні технології прокладання підземних комунікацій

Також на конференції були розглянути питання створення гібридних будівельно-дорожніх машин та розробка інтелектуальних систем курування.

В роботі конференції прийняли участь 100 учасників, з них іногородніх  –25, молодих вчених – 7.

         За результатами конференції було видано збірник наукових праць «Підвищення ефективності будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин», випуск 5, до якого вийшли 32 статті молодих вчених та студентів  кафедри БДМ.