Ярижко Олександр Володимирович

Ярижко Олександр Володимирович у 2005 році закінчив з відзнакою механічний факультет Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістра-дослідника.

У 2005 року для підготовки дисертації зарахований аспірантом в Інституту проблем машинобудування ім. A.M. Підгорного НАН України. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин.

З 2012 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Будівельних і дорожніх машин» ім. А.М. Холодова Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

На кафедрі БДМ викладає дисципліни: «Проектування металоконструкцій», «Технологія наукових досліджень», «Динаміка  будівельних і дорожніх машин», керує виконанням курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Є співавтором монографії, навчального посібника. 4 методичних вказівок.

Перелік наукових праць складає 14 публікації у виданнях, що входять до списку ВАК, має 1 патент на корисну модель .