Холодов Антон Павлович
доцент, кандидат технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Напрямок наукової діяльності - створення енергоефективних дорожньо-будівельних машин циклічної і безперервної дії, як на стадії проектування нових, так і модернізація машин які були експлуатації, розробка гідроакумулюючих систем, підвищення паливної економічності і екологічності машин, розробка гібридних приводів машин. 

У 2006 році закінчив з відзнакою Харківській національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та отримав кваліфікацію магістра-дослідника.

У 2007 році вступив до аспірантури Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт.

З 2014 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Холодова» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2014 року займає посаду заступника декана механічного факультету з питань випуску фахівців

На кафедрі БДМ викладає дисципліни: «General construction of road-building machines», «Гідропневмоавтоматика», «Технологія наукових досліджень», керує виконанням курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Є співавтором 2 монографій і 5 методичних вказівок.

Перелік наукових праць складає понад 40 публікації у виданнях, що входять до списку ВАК, 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, має 7 патентів на корисну модель.