Кириченко Ігор Георгійович працює деканом механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) з 1996 року. Він один з ветеранів університету, який став студентом механічного факультету у 1967 році і все подальше своє життя провів у цьому університеті на механічному факультеті. Він був інженером, аспірантом, асистентом, доцентом кафедри будівельних і дорожніх машин, яка завжди була провідною кафедрою механічного факультету.

       В 1979 році Ігор Георгійович захистив кандидатську дисертацію, у 1981 році отримав диплом доцента. Був обраний колективами підрозділів інституту в резерв на заміщення посад проректора, декана і завідувача кафедри БДМ. В 1984/85 навчальному році пройшов інтенсивний курс вивчення французької мови з відривом від виробництва. З 1986 року був замісником завідувача кафедри БДМ, а  потім деканом механічного факультету.

        Коли деканом механічного факультету став І.Г.Кириченко на ньому навчалося 420 студентів за 2 спеціальностями. Згодом на факультеті були відкриті ще 3 спеціальності, а чисельність студентів перевищувала 1000 осіб. Сьогодні це один з найпотужніших факультетів ХНАДУ. Факультет має власний полігон дорожньо-будівельної техніки на якому студенти ХНАДУ та інших ВНЗ Харкова проходять практики і опановують ази управління  машинами. Велику увагу декан приділяє працевлаштуванню своїх випускників,  постійно знаходиться у пошуку нових роботодавців, а також підтримує взаємовигідні зв’язки з давніми партнерами. Він особисто знайомий з багатьма керівниками заводів, підприємств, державних установ і структур, що мають відношення до працевлаштування. Завдяки його старанням факультет отримав гран-прі виставки «Освіта України» у номінації «Працевлаштування», а особисто він був лауреатом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан».

           Відкриття нових спеціальностей, постійне вдосконалення навчальних планів, розвиток стратегії навчання з орієнтацією на Європейський освітній простір це ті завдання які з успіхом вирішував декан механічного факультету, професор Кириченко. Він має контакти зі своїми колегами у вищих навчальних закладах Німеччини, Польщі, Сербії, Литви. Факультет підписав угоду з Лодзінською політехнікою на підготовку магістрів з отриманням подвійного диплома. Декан і провідні фахівці кафедри будівельних і дорожніх машин є постійними учасниками засідань підсекції науково-методичної ради міністерства освіти і науки України за спеціальністю  «Підйомно-транспортні,  будівельні,  дорожні  машини  та

обладнання». Методичні розробки підсекції прийняті за основу розробки  стандарту нової спеціальності «Галузеве машинобудування» та спеціалізації «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання».

           Незважаючи на велике адміністративне навантаження професор Кириченко І.Г. постійно займається науковою діяльністю. Тема його докторської дисертації «Принципи ефективного формування модульних будівельних і дорожніх машин». Результати його наукових досліджень викладені у понад 200 науково-методичних публікаціях, з яких 9 монографій,  7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, більш як 200 статей у фахових виданнях, в тому числі й закордонних. Він неодноразово приймав участь у міжнародних конференціях і симпозіумах де виступав з доповідями науково-методичного характеру. Наукова школа, яку очолює професор Кириченко займається дослідженнями з підвищення ефективності будівельних, дорожніх і комунальних машин, проблемами модульного формування технічних об’єктів, комп’ютерним моделюванням вузлів, агрегатів і машин. Особисто він підготував 5  кандидатів  і одного доктора наук. Зараз консультує двох докторантів. Його знають як вимогливого і принципового опонента при захисті кандидатських і докторських дисертацій. Сам він є членом двох докторських спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 05.05.04. «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт» у Харкові та Львові.

            Заслуги професора Кириченка були відмічені міністерством освіти і науки України, міністерством транспорту, корпорацією Укравтодор, Харківською обласною адміністрацією, міською радою міста Харкова та іншими установами і відомствами. Він нагороджений нагрудними знаками міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» та «Петро Могила», має звання «Почесний транспортник України» та «Почесний дорожник України». Нагороджений почесними знаками ХНАДУ “За видатні заслуги перед колективом Університету» 3 ступенів та найвищого із занесенням на «Дошку пошани ХНАДУ».