Ковалевський Сергій Германович

Ковалевський Сергій Германович випускник механічного факультету ХАДІ 1976 року.

З 1976 по 1979 працював механіком в будівельному управлінні № 859 в Мурманській обл..

З 1979 по 1981 працював конструктором на підприємстві Укренергомеханізація в м. Харків.

З 1981 працює в ХАДІ на кафедрі БДМ старшим інженером, зав. лабораторією, асистентом, старшим викладачем, доцентом.

В 2014 році захистив дисертацію канд. техн. наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт на тему «Підвищення ефективності роботи напівпричіпного скрепера у складі потяга» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.01 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті під керівництвом доктора технічних наук, професора Кириченко Ігора Георгійовича, декана механічного факультету.

На кафедрі БДМ викладає дисципліни: «Проектування трансмісій БДМ», «Експлуатація та обслуговування машин», «Проектування підприємств дорожнього будівництва», «Дорожні машини», керує виконанням курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Є співавтором монографії, навчального посібника. 11 методичних вказівок.

Перелік наукових праць складає 44 публікації у виданнях, що входять до списку ВАК, має 3 авторських свідоцтва на винахід.

Виконує обов’язки куратора, відповідальний за методичну роботу на кафедрі.