Разарьонов Леонід Володимирович

Разарьонов Леонід Володимирович  випускник механічного факультету ХДАДТУ 1995 року.

З 1995 по 1998 аспірант кафедри ЭДМ і ОТ, ХДАДТУ.

З 1998 по 2001 працював учбовим майстром на кафеді ПТБДМО ХНАДУ.

З 2001 працює в ХНАДУ на кафедрі БДМ асистентом, старшим викладачем, доцентом.

В 2011 році захистив дисертацію канд. техн. наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт на тему «Підвищення ефективності роботи  короткобазових колісних навантажувачів з бортовою системою повороту». Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті під керівництвом доктора технічних наук, професора Назарова Леоніда Володимировича, професора кафедри БДМ.

На кафедрі БДМ викладає дисципліни: «Основи експлуатації промислових підприємств», «Експлуатація БДМ», «Технічна експлуатація БДМ», керує виконанням курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Є співавтором навчального посібника. 6 методичних вказівок.

Перелік наукових праць складає 19 публікації у виданнях, що входять до списку ВАК, має 2 авторських свідоцтва на винахід.

Виконує обов’язки куратора, відповідальний за методичну роботу на кафедрі.