Щербак Олег Віталійович
доцент, кандидат технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Щербак Олег Віталійович у червні 1994 року закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, та отримав диплом з відзнакою (КВ №902140) за спеціальністю Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машини та устаткування за кваліфікацією інженера-механіка. У грудні 1994 року поступив до аспірантури на кафедру Підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання.   29 березня 2000 року захистив кандидатську дисертацію. 27 червня 2000 року отримав диплом кандидата технічних наук (ДК №007503) зі спеціальності Машини для земляних та дорожніх робіт. 24 грудня 2003 року було присвоєно вчене звання доцента кафедри Підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання (атестат Серія 02ДЦ №000385).

Трудову діяльність на кафедрі почав у 1998 році на посаді майстра виробничого навчання кафедри будівельних і дорожніх машин. У 1999 році переведено на посаду старшого лаборанта кафедри будівельних і дорожніх машин. З 2000 року працював на посаді асистента кафедри ПТБДМО. У 2002 році переведено на посаду доцента кафедри ПТБДМО.

7 червня 2013 року був обраний Член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Щербак Олег Віталійович  є автором і співавтором 135 наукових і методичних праць, у тому числі  2 навчальних посібника, 3 патенті на винахід, 60 статей у наукових фахових виданнях, 22 статті у інших наукових виданнях, 21 теза доповідей наукових конференцій, 15 тез доповідей науково-методичних конференцій і 14  методичних вказівок.

Щербак Олег Віталійович є керівником наукового студентського гуртка «Підвищення ефективності будівельно-дорожніх машин», що організований на кафедрі будівельних і дорожніх машин ХНАДУ.

Останні десять років приймає активну участь у підготовці та проведенні  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України за напрямами машинобудування, та підготовки студентів у участі у олімпіаді за спеціальністю машини для земляних та дорожніх робіт.

Тим самим, Щербак Олег Віталійович  успішно здійснює наукове керівництво студентами: під його керівництвом студенти ставали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів і олімпіад,  приймали активну участь у регіональних конкурсах.

За останні десять років є відповідальним секретарем за проведення трьох міжнародних наукових конференцій та  редактором  збірника наукових  праць.

З 2014 року є відповідальним  секретарем Всеукраїнської конференції студентів і молодих учених «Інноваційні рішення по підвищенню ефективності використання будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин». За результами  конференції виходять збірники наукових праць, де Щербак О.В. виконує комп’ютерну верстку та редагування.

Основним напрямком наукової  і навчальної діяльності  є комп’ютерне моделювання робочих процесів будівельних і дорожніх машин і провадження