Щукін Олександр Вікторович
асистент, канд. техн. наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Щукін Олександр Вікторович у 2010 році закінчив з відзнакою механічний факультет Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістра-дослідника. У цьому ж році почав працювати викладачем-стажистом на кафедрі «Будівельних і дорожніх ім. А.М. Холодова».

У 2011 році вступив до аспірантури Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт.

З 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Холодова» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2019 року займає посаду заступника декана механічного факультету з профорієнтаційної роботи.

На кафедрі БДМ викладає дисципліни: «Будівельна техніка, дорожні машин і обладнання», «Проектування металоконструкцій БДМ», «Якість машин», керує виконанням курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Є співавтором 2 монографій і 3 методичних вказівок.

Перелік наукових праць складає 27 публікації у виданнях, що входять до списку ВАК, має 11 патентів на корисну модель і 2 авторських свідоцтва.