Венцель Євген Сергійович

         Євген Сергійович Венцель у 1966 році закінчив факультет транспортного машинобудування Харківського політехнічного інституту, де отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння». За розподіленням 3,5 роки  працював інженером-конструктором на заводе імені В.О. Малишева.

         В 1973 році Венцель Є.С. успішно захистив кандидатську дисертацію, в1989 отримав вчене звання старшого наукового співробітника по   кафедрі експлуатації дорожніх машин Харківського автомобільно-дорожнього інституту. В 1991 році успішно захистив докторську дисертацію, після чого був запрошений працювати в Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, де до 2008 року обіймав посаду завідувача кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини». В 1996 році йому було присвоєне вчене звання професора вищезазначеної кафедри. В 2008 році повернувся працювати в Харківський національний автомобільно-дорожній університет на посаді завідувача кафедри «Будівельні і дорожні машини» Таким чином значну частину свого життя Є.С. Венцель присвятив роботі в нашому університеті. В 2017 році перейшов працювати професором  кафедри «Будівельні і дорожні машини».

         Є.С. Венцель всю свою наукову діяльність, починаючи з 1970 року, присвятив проблемам тертя та зношення двигунів внутрішнього згоряння, гідроприводів, а також збільшенню термініів служби і підвищення якості змащувальних матеріалів. головним чином, стосовно до будівельно-дорожної техніки. За період роботи в ХНАДУ років очолює науковий піднапрямок «Підвищення зносостійкості вузлів тертя будівельних і дорожніх машин» в рамках вітчизняної наукової школи за напрямком «Підвищення ефективності експлуатації землерийно-транспортних машин». Особисто Є.С. Венцель підготува 15 кандидатів технічних наук. За результатами досліджень їм видано 315 науково-методичних робіт, серед яких 24 наукові статті водять до Scopus, 8 монографій, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки  України, 18 авторських свідоцтв і патентів на винахід і корисну модель. Є.С. Венцель є дійсним членом Транспортної академії України та заслуженим діячем цієї академії, є дійсним членом Підйомно-транспортної академії наук України, був членом експертної ради  Вищої атестаційної комісії України з напрямку «Транспорт», членом експертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки  України з напрямку «Інженерна механіка», є почесним професором ЇХНАДУ та нагороджений почесним ми відзнаками 11 та 111 ступенів  за велику заслугу перед колективом університету.

         Є.С. Венцель є членом редколегій міжнародного журналу «Проблеми трибології» та тривалий час був членом редколегій збірника праць «Вісник ХНАДУ». Понад 26 років він – член декількох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, у тому числі, Дніпропетровського та Харківського національних університетів залізничного транспорту, національного технічного університету «Харківський політехнічний інститутт», Національного транспортного університету (м. Київ), Українській інженерно-педагогічної академії. Крім того, на протязі багатьох років входив до складу двох спеціалізованих вчених рад Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Був одним із ініціаторів і організаторів створення в ХНАДУ спеціалізованої вченої ради  Д64.059.01, куди він входить до складу зі спеціальності «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт».