Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених на кафедрі БДМ

Кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених.

Згідно з планом проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій та семінарів ХНАДУ 15 листопада 2018 р. була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  «Підвищення ефективності будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин».

В роботі конференції прийняли участь 106 учасників, з них іногородніх  –25, молодих вчених – 7.

         По результатам конференції був виданий збірник статей і тез доповідей Всеукраїнської науко-практичної конференції студентів і молодих вчених «Підвищення ефективності будівельних, дорожніх  і підйомно-транспортних машин» 156 с. На конференції виступили  молоді вчені та студенти кафедри будівельних і дорожніх машин.  Також були представники Харківських та інших ВНЗ.