Історія кафедри

Індустріалізація в СРСР 20-30-х років передбачала як реконструкцію діючих промислових підприємств, так і створення нових вітчизняних галузей, яких до цього часу в країні не було або ж вони знаходились на стадії започаткування. Зокрема, це автомобілебудування, тракторобудування, машинобудівні галузі, пов’язані з виробництвом автомобілів, тракторів, підіймально-транспортних, будівельних та дорожніх машин тощо. Тому вже на рубежі 20-30-х років з’являються перші вітчизняні заводи з виробництва автомобілів і тракторів, а на їх базі – дорожньо-будівельної техніки. Наростала нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, які мали забезпечити кадрами вищої кваліфікації новостворені галузі, тому в країні один за одним з’являються нові вищі навчальні заклади.

В 1930 році лише в Харкові, тодішній столиці Радянської України, відкривається сім інститутів, серед яких – автомобільно-шляховий, що повинен був готувати кадри для автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Харківський автомобільно-шляховий інститут (саме таку назву інститут мав з початку свого існування і до війни) був створений поряд з п’ятьма іншими першими автомобільно-дорожніми ВНЗ Радянського Союзу – Московським, Ленінградським, Саратовським, Омським. Датою його заснування вважають 7 липня 1930 року.

ХНАДУ високо оцінений завдяки змістовним вкладам його колективу в реформування системи вищої освіти, у становлення і розвиток української державності. З урахуванням загальнодержавного і міжнародного визнання результатів діяльності, вагомого внеску в розвиток освіти і науки Указом Президента України від 7 серпня 2001 року Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному університету був наданий статус національного.

Кафедра іноземних мов відзначається великим внеском у розвиток та просування університету, не тільки через викладання англійської мови всім факультетам та кафедрам ХНАДУ, що підтверджує висококваліфікований рівень викладачів кафедри, а й тим, що її діяльність важливою мірою сприяє академічному і культурному збагаченню студентського оточення. Завдяки кафедрі іноземних мов, студенти отримують унікальну можливість оволодіти мовами світу (англійською, німецькою, французькою), що надає їм конкурентну перевагу в глобальному середовищі.

Кафедра не лише викладає мови, а й впроваджує інноваційні методи навчання, які сприяють якісному засвоєнню мовних навичок. Застосування сучасних технологій та активне використання мовних ресурсів підтримують ефективність освітнього процесу.

Крім того, кафедра іноземних мов регулярно співпрацює з міжнародними партнерами, організовує студентські обміни та міжнародні конференції. Це не лише розширює горизонти студентів, а й сприяє встановленню партнерських зв'язків, що є важливим для просування репутації університету на світовому рівні.

Окрім академічного внеску, кафедра іноземних мов сприяє розвитку культурного розмаїття, оскільки вона вивчає мови та літератури різних національностей. Це сприяє формуванню толерантного та відкритого середовища в університеті.

Таким чином, кафедра іноземних мов не лише виконує освітню місію, а й відіграє ключову роль у глобалізації та підготовці кваліфікованих та культурно освічених фахівців.

Сьогодні кафедра входить до складу механічного факультету. Кафедру очолює Птушка Анастасія Сергіївна, доцент, кандидат філологічних наук. Кафедра іноземних мов має потужний викладацький та науковий потенціал, а також розширену аудиторну та матеріальну базу, що включає 15 спеціалізованих аудиторій із сучасним обладнанням.

Кафедра іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відкрила спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика».

Сьогодення філологія - це загальна назва спеціальності широкого університетського профілю, яка передбачає фундаментальну підготовку в галузі мови і літератури.

Фахівець з філології може працювати у бюро перекладів, організаціях промисловців та підприємців, професійних та суспільних організаціях, агентствах друку, вчителем іноземної мови в загальноосвітній школі, в інформаційних агентствах. А людина, яка навчається на ОП 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), має набагато широкий вибір майбутніх професій.

Здобувши кваліфікацію спеціаліста у галузі прикладної лінгвістики студенти зможуть у майбутньому працювати:

 • викладачем іноземних мов;
 • філологом-дослідником;
 • фахівцем у галузі інформації та інформаційного аналізу;
 • перекладачем;
 • копірайтером;
 • технічним письменником;
 • науковим співробітником (філологія, переклад, інформаційні технології у галузі лінгвістики);
 • фахівцем видавництв;
 • програмістом;
 • розробником веб-сайтів;
 • контент-менеджером;
 • спеціалістом з контролю якості програмних продуктів;
 • керівником IT-проєктів;
 • WEB-дизайнером;
 • бізнес-аналітиком; с
 • пеціалістом зовнішньої та внутрішньої оптимізації сайтів (SEO-спеціаліст);
 • спеціалістом з просування брендів та продуктів у соцмережах (SMM-спеціаліст);
 • менеджером з підбору персоналу (HR-менеджер);
 • менеджером у сфері зв'язків з громадскістю (PR-менеджер);

Такі фахівці потрібні:

 • в навчальних закладах;
 • в туристичних та рекламних агенціях;
 • в прес-службах і редакціях;
 • в міжнародних відділах компаній різного профілю;
 • в IT компаніях.

Унікальність навчання на кафедрі іноземних мов полягає у тому, що студенти вивчають одразу три іноземні мови (англійську, німецьку, французьку), в той час як жоден університет не пропонує такої можливості.

Реформування національної вищої освіти в контексті сучасних євроінтеграційних процесів зумовлює потребу у врахуванні в процесі організації професійної підготовки вчителя європейських і світових стандартів, а спеціальність 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика» поєднує фахове вивчення іноземних мов та сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, що є надзвичайно перспективним на сучасному ринку праці. Обсяг інформації, що зростає у світі з геометричною прогресією, вимагає фахівця, який професійно володіє не лише однією, переважно англійською, мовою, а декількома іноземними мовами, а також іншими професійними навичками, зокрема знаннями інформаційно-комп’ютерних технологій. Тому сьогодні популярними є спеціальності, які інтегрують різні професійні компетентності, однією з таких є спеціальність 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика).

Фотогалерея