Навчальний процес

На кафедрі іноземних мов здійснюється викладання таких дисциплін:

  • "Іноземна мова" для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр";

  • "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр";

  • "Галузева іноземна мова" для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр";

  • "Ділова іноземна мова" для студентів кваліфікаційного рівня "магістр";

  • "Іноземна мова наукового спілкування" для студентів кваліфікаційного рівня "магістр";

  • "Друга іноземна мова" (німецька або французька).

Головні напрямки роботи

Головні напрямки навчальної роботи:

  • розвиток комунікативної компетенції студентів;

  • розвиток навичок читання та перекладу оригінальної літератури за фахом;

  • розвиток навичок професійного спілкування з діловими партнерами - представниками інших культур, тобто міжкультурне спілкування.

Навчально-методична робота

Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес навчально-методичні посібники і матеріали для тестування, що сприяють успішному засвоєнню студентами мовних знань і мовленнєвих навичок на потрібному рівні.

Професорсько викладацький склад кафедри використовує на заняттях сучасні технології, власні навчальні посібники, методичні вказівки, а також посібники з Великобританії і США, матеріали з Інтернету.

Кафедра оснащена сучасним мультимедійним устаткуванням, що використовується в процесі навчання.

Навчальні кабінети кафедри обладнані електронними проекторами, відеомагнітофонами і телевізійними установками, що надають студентам можливість переглядати відеофільми і телепередачі з Великої Британії, США, Німеччини і Франції.

Студенти також мають можливість користатися електронним і друкованим бібліотечним фондом кафедри, що включає підручники, методичні посібники, загальні й термінологічні словники, мультимедійні засоби для відпрацьовування мовних навичок, а також засоби автоматичного перекладу.

Програму мовної практики, програму та вимоги до державного екзамену з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова", а також посібники та методичні вказівки за дисциплінами кафедри можна знайти у файловому архіві ХНАДУ на сторінці кафедри іноземних мов (механічний факультет): files.khadi.kharkov.ua/mekhanichnij-fakultet/inozemnikh-mov--2.html (доступ за паролем).

Для тих, хто хоче поліпшити свій мовний рівень, відкритий Лінгвістичний Центр.