Скрипник Наталія Станіславівна

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Google Академія

ORCID

Методичний кабінет

Публікації

Закінчила факультет іноземних мов Харківського інституту соціального прогресу.

Працює у ХНАДУ з 2001 року, спочатку як старший лаборант, потім як викладач, старший викладач, доцент.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію з педагогіки на тему «Формування суб’єктної позиції студентів вищих технічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності».

Є автором більш ніж 60 наукових праць, у тому числі монографії.

Коло наукових інтересів: становлення і розвиток суб’єктності студентів, розвиток особистості засобами іноземних мов, позааудиторна робота з іноземних мов, новітні технології у викладанні іноземних мов, тощо.