Коротка історична довідка

Кафедра нарисної геометрії та креслення була організована одночасно з утворенням Харківського національного автомобільно-дорожнього університету - ХНАДУ (спочатку - Харківський автомобільно-дорожній інститут - ХАДІ, потім - Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет - ХДАДТУ) у липні 1930 року. До початку Великої Вітчизняної війни кафедру очолювали І.Л. ЖЕМЕРОВ (1930-1934 рр.), В.Л. АНДРЄЄВ (1934-1938 рр.), Г.К. МАРКОВ (1938-1940 рр.), В.Д. ДОЛГОВ (1940-1941 р. г.) В 1945 році інститут здійснив свій перший післявоєнний набір студентів. З 1945 по 1949 рік кафедрою керував В.Д. ДОЛГОВ, а потім до 1950 року В.Г. БАРАНОВ.

Довгий час (1950-1969 рр.) кафедру очолював видатний вчений у галузі прикладної геометрії Георгій Костянтинович НІКОЛАЄВСЬКИЙ. В 1949 році він успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1968 році - докторську й був затверджений у вченому званні професора кафедри нарисної геометрії та креслення. Наукова діяльність колективу кафедри була спрямована на розробку комплексної теми "Криві лінії та поверхні", запропонованої Г.К. НІКОЛАЄВСЬКИМ в 1950 році. Ця тема, що поєднувала завдання теоретичного й прикладного характеру, розроблялася в співдружності з Київською та Московською філіями Союздорпроекту, Харківським Промбудпроектом та іншими організаціями. Співробітниками кафедри були розроблені універсальні методи побудови зображень автомобільних доріг у перспективі (панорамна перспектива, кіноперспектива, центральна аксонометрія), запропоновані методи конструювання автомобіля за допомогою каркаса, вирішені прикладні задачі проектування робочих органів землерийних машин, лопаток турбін, кривих ліній і поверхонь дорожнього полотна. Наукові розробки колективу кафедри відзначені в багатьох підручниках. Г.К. НІКОЛАЄВСЬКИЙ приділяв велику увагу вихованню наукової зміни. Він підготував 22 аспіранта, які успішно захистили кандидатські дисертації та працюють у різних вузах, в тому числі й у нашому.

Після його раптової смерті (липень 1969 року) кафедру очолювали А.Ю. ТОКАР (1969-1970 рр.), П.В. ПАНОВ (1970-1977 рр.), І.Ф. НІКІТІН (1977-1979 рр.), В.М. СЕРДЮК (1979-1984 рр.), М.І. БІНЬКОВА (1984-1987 рр.), В.М. СЕРДЮК (1987-1999 рр.), А.В. ЛЕУСЕНКО (1999-2000 рр.), А.Ф. КИРИЧЕНКО (2000-2002 рр.), В.М. СЕРДЮК (2002-2004 рр.).

В 2000 році кафедра була перейменована в кафедру інженерної та комп'ютерної графіки, вона є однією з чотирьох загальнотехнічних кафедр університету.

З листопада 2004 року завідувачем кафедри обраний кандидат технічних наук, доцент Олександр Вікторович ЧЕРНІКОВ. В квітні 2008 року він захистив докторську дисертацію і в жовтні йому було присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності "Прикладна геометрія, інженерна графіка". В листопаді 2010 йому присвоєне вчене звання професора кафедри інженерної та комп'ютерної графіки. У вересні 2015 року рішенням ректорату О.В. Чернікова було нагороджено знаком "Почесний професор" університету.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили доктор технічних наук, професор А.І. Павлов, кандидати технічних наук, доценти Є.С. Томаревська, В.С. Ситніков, О.Д. Міхно, О.К. Кульмінський, В.В. Філіппов, О.М. Врублевський, І.А. Перевозник, В.Я. Даниленко, старші викладачі А.Д. Біріна, Г.Г. Губарєва, Ю.Ф. Гапонов, В.А. Мошенський, В.І. Плигун, Н.Г. Сиротенко, А.Я.Поліванова, В.О. Попова,  С.М. Холодова та ін.

Влітку 2023 року кафедру було перейменовано в Кафедру комп'ютерної графіки.

Виконувачем обов'язків завідувача кафедри призначено доц. Іванова Євгена Мартиновича.

В 2023/24 навчальному році на кафедрі працює склад викладачів у кількості 9 осіб, серед яких 1 професор, 6 доцентів, 2 викладачі (2 мають вчений ступінь доктора технічних наук, 5 - мають вчений ступінь кандидата технічних наук).

Докладна інформація про викладачів розміщена на їх персональних сторінках у розділі Склад кафедри

Оновлено 31/08/2023

На кафедрі працювали...