Положення про кафедру

To top

Навчальний процес

На кафедрі викладаються наступні дисципліни, які є необхідним підґрунтям для всіх майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю:

  • нарисна геометрія Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне
  • інженерна графіка Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • комп’ютерна графіка Внешняя ссылка открывается в новом окне;Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • використання пакету Revit в задачах будівництва мостів Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • машинна графіка та комп’ютерні технології Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • основи дизайну будівельно-дорожніх машин (БДМ) Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • технології комп’ютерного проектування Внешняя ссылка открывается в новом окне; Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • основи ергономіки Внешняя ссылка открывается в новом окне;.

На кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсів – успіхи підготовлених до них студентів можна подивитись у розділі «Студентські досягнення».

Навчальні посібники та методичні вказівки

To top

Розклад занять

Навчально-методична робота

Колективом кафедри розробляються та періодично перевидаються методичні вказівки та навчальні посібники для вивчення дисциплін і виконання домашніх завдань студентами по всіх розділах курсу нарисної геометрії, інженерної й комп'ютерної графіки. Співробітниками кафедри за весь період її діяльності було опубліковано більш 500 наукових статей і доповідей, у тому числі в академічних виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і міських наукових конференцій. У рішеннях цих наукових форумів неодноразово відзначався високий рівень розробок й їхня відповідність сучасним вимогам до вищої освіти. За останні 5 років було опубліковано більш 80 наукових та науково-методичних праць.

З 1986 року на кафедрі викладається курс машинної (комп'ютерної) графіки. Зараз студенти вивчають один з найпоширеніших пакетів комп'ютерного проектування та моделювання - систему AutoCAD (в тому числі його вертікальний додаток для дорожнього будівництва AutoCAD Civil 3D), а також потужний пакет тривимірного проектування Autodesk Inventor.

Кафедра має у своєму розпорядженні кабінет комп'ютерної графіки, який оснащений сучасними комп'ютерами, що дозволяє не тільки вивчати та поглиблювати навички студентів у сучасних методах проектування і виконання креслеників, а й виконувати значні частини курсових і дипломних проектів.

Для навчання використовуються сучасні версії пакетів Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Fusion 360, Revit, причому наш Університет є зареєстрованим користувачем ліцензійного пакета.

На кафедрі розробляються спеціальні програми для пошуку довідкової інформації в стандартах ЄСКД, виконання креслеників стандартних виробів та ін., що дозволяє прискорити процес конструювання.

На базі кафедри підвищують кваліфікацію в області сучасних конструкторських технологій проектування як всі викладачі нашого університету, так і викладачі інших університетів Харкова.

Підготовка та проведення відкритих занять


з/п
Дисципліна Лектор (викладач),
тема заняття
Потік/
група
Дата Час, ауд.

1

Комп’ютерна графіка

викл. Рагулін В.М.,
Моделювання тривимірних деталей в пакеті Autodesk Inventor»

М-21-19

24.09.20

1140, 312

2

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

доц. Єрмакова О.А.,
«Пряма, площина»

 

1М, МС-20

 

26.10.20

  945, А 

3

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

доц. Грицина Н.І.,
«Взаємне розташування геометричних образів»

1Мт1, Мат1, ММт1 МСт1-20

11.11.20

  1140, 213

4

Iнженерна та комп’ютерна графіка  

доц. Іванов Є.М.
«Перспектива формоутворюючих елементів простору. Метод архітекторів»

1Д-20  

  01.12.20 

  945, А