Навчальний процес

На кафедрі викладаються наступні дисципліни, які є необхідним підґрунтям для всіх майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю:

  • нарисна геометрія Внешняя ссылка открывается в новом окне;
  • інженерна графіка;
  • комп’ютерна графіка;
  • машинна графіка та комп’ютерні технології;
  • основи дизайну будівельно-дорожніх машин (БДМ);
  • технології комп’ютерного проектування;
  • моделювання робочих процесів БДМ;
  • основи ергономіки.

На кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсів – успіхи підготовлених до них студентів можна подивитись у розділі «Студентські досягнення».

Навчальні посібники та методичні вказівки

To top

Розклад занять

Навчально-методична робота

Колективом кафедри розробляються та періодично перевидаються методичні вказівки та навчальні посібники для вивчення дисциплін і виконання домашніх завдань студентами по всіх розділах курсу нарисної геометрії, інженерної й комп'ютерної графіки. Співробітниками кафедри за весь період її діяльності було опубліковано більш 500 наукових статей і доповідей, у тому числі в академічних виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і міських наукових конференцій. У рішеннях цих наукових форумів неодноразово відзначався високий рівень розробок й їхня відповідність сучасним вимогам до вищої освіти. За останні 5 років було опубліковано більш 80 наукових та науково-методичних праць.

З 1986 року на кафедрі викладається курс машинної (комп'ютерної) графіки. Зараз студенти вивчають один з найпоширеніших пакетів комп'ютерного проектування та моделювання - систему AutoCAD (в тому числі його вертікальний додаток для дорожнього будівництва AutoCAD Civil 3D), а також потужний пакет тривимірного проектування Autodesk Inventor.

Кафедра має у своєму розпорядженні кабінет комп'ютерної графіки, який оснащений сучасними комп'ютерами, що дозволяє не тільки вивчати та поглиблювати навички студентів у сучасних методах проектування і виконання креслеників, а й виконувати значні частини курсових і дипломних проектів.

Для навчання використовуються сучасні версії пакетів Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Fusion 360, Revit, причому наш Університет є зареєстрованим користувачем ліцензійного пакета.

На кафедрі розробляються спеціальні програми для пошуку довідкової інформації в стандартах ЄСКД, виконання креслеників стандартних виробів та ін., що дозволяє прискорити процес конструювання.

На базі кафедри підвищують кваліфікацію в області сучасних конструкторських технологій проектування як всі викладачі нашого університету, так і викладачі інших університетів Харкова.

Підготовка та проведення відкритих занять


з/п
Дисципліна Лектор (викладач),
тема заняття
Потік/
група
Дата Час, ауд.

1

Комп’ютерна графіка

викл. Рагулін В.М.,
«Використання майстра проектування валів пакету Autodesk Inventor»    

М-31-17

11.09.19 

1325, 312

2

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

доц. Подригало Н.М.,
«Виконання кресленика деталі за 3D моделлю у пакеті AutoCAD»

МП-11-19

16.10.19

1325, 313

3

Технології комп’ютерного проектування

проф. Черніков О.В.
«Основи програмування в пакеті Autodesk Inventor»

2МК-18

05.11.19

945, 312

4

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

доц. Грицина Н.І.,
«З’єднання деталей»

1МА, ММ, МАт, ММт-19

27.11.19

800, 230