Положення про кафедру

To top

Навчальний процес

Навчальні посібники та методичні вказівки

To top

Розклад занять

Навчально-методична робота

Колективом кафедри розробляються та періодично перевидаються методичні вказівки та навчальні посібники для вивчення дисциплін і виконання домашніх завдань студентами по всіх розділах курсу нарисної геометрії, інженерної й комп'ютерної графіки. Співробітниками кафедри за весь період її діяльності було опубліковано більш 500 наукових статей і доповідей, у тому числі в академічних виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і міських наукових конференцій. У рішеннях цих наукових форумів неодноразово відзначався високий рівень розробок й їхня відповідність сучасним вимогам до вищої освіти. За останні 5 років було опубліковано більш 80 наукових та науково-методичних праць.

З 1986 року на кафедрі викладається курс машинної (комп'ютерної) графіки. Зараз студенти вивчають один з найпоширеніших пакетів комп'ютерного проектування та моделювання - систему AutoCAD (в тому числі його вертікальний додаток для дорожнього будівництва AutoCAD Civil 3D), а також потужний пакет тривимірного проектування Autodesk Inventor.

Кафедра має у своєму розпорядженні кабінет комп'ютерної графіки, який оснащений сучасними комп'ютерами, що дозволяє не тільки вивчати та поглиблювати навички студентів у сучасних методах проектування і виконання креслеників, а й виконувати значні частини курсових і дипломних проектів.

Для навчання використовуються сучасні версії пакетів Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Fusion 360, Revit, причому наш Університет є зареєстрованим користувачем ліцензійного пакета.

На кафедрі розробляються спеціальні програми для пошуку довідкової інформації в стандартах ЄСКД, виконання креслеників стандартних виробів та ін., що дозволяє прискорити процес конструювання.

На базі кафедри підвищують кваліфікацію в області сучасних конструкторських технологій проектування як всі викладачі нашого університету, так і викладачі інших університетів Харкова.

Підготовка та проведення відкритих занять

№з/п Дисципліна Лектор (викладач),
тема заняття
Потік/
група
Дата Час, ауд.

1

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Грицина Н.І.,

“Складальний кресленик нарізних з’єднань”

МА-11-21

03.02.22

1140, дист.    

2

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Андрієнко С.В.,

“Кресленик 3-D моделі за допомогою AutoCAD”    

М-13-21

14.02.22

  1140, дист.  

3

Інженерна та комп’ютерна графіка

Подригало Н.М.,

“Тривимірна модель рельефа місцевості в пакеті AutoCAD"     

Д-11-21 

15.02.22

  1140, дист.  

4

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Назарько О.О.,

”Building of a flat contour in AutoCad”    

A-10-21 

04.03.22 

1325

 ауд. 506    

5

Інженерна та комп’ютерна графіка

Іванов Є.М.,

“Основи роботи в Civil 3D та особливості інтерфейсу програми”

ДМ-11-21 06.04.22

1140,

ауд.503

6

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Архіпов О.В.,

“Знайомство з роботою в середовищі складання програми Autodesk Inventor”    

АА-11-21

20.04.22

1325,

ауд.312