Iванов Євген Мартинович

 Заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Google Академія  

ORCID

Методичний кабінет

 

 Закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна за спеціальністю „Динаміка та міцність машин”, має кваліфікацію інженера-механіка-дослідника. Кандидат технічних наук, захистив кандидатську дисертацію „Розробка математичної моделі та аналіз напружено-деформованого стану кругових евольвентних зубців конічних коліс в залежності від основних геометричних параметрів" за спеціальністю 05.02.09. – динаміка та міцність машин.

Доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки. Проводить заняття з дисциплін:

  • нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка;
  • інженерна та комп’ютерна графіка;
  • комп’ютерна графіка;
  • основи ергономіки та дизайну.

Основним напрямком у викладацькій роботі є: зображення графічних моделей тривимірного простору на площині; розв’язання метричних та позиційних задач; побудова зображень та об’єктів інженерної діяльності; комп’ютерне проектування.

Наукові інтереси: динаміка та міцність машин і агрегатів; методи подання машинобудівних виробів у середовищі автоматизованого проектування; проектування машинобудівних виробів з використанням функцій АСУП.

Напрямки науково-дослідницької роботи:

  • створення методів і технологічних засобів вирішення проблем динамічної міцності та діагностики механічного стану елементів енергетичних установок;
  • розробка систем вібраційних випробувань деталей та вузлів двигунів автомобілів на основі електромагнітних віброзбуджувачив;
  • математичне моделювання об’ємного напружено-деформованого стану при контактуванні зубців конічних коліс в залежності від основних геометричних параметрів;
  • дослідження динамічної навантаженості несучих систем спецтехніки комунального і дорожнього призначення створених на базі вантажних автомобілів і промислових колісних тракторів.

Автор більш ніж 65 наукових публікацій та чотирьох монографій.

Список основних публікацій: з основними публікаціями за останні 5 років можна ознайомитися в Google Scholar перейшовши за посиланням Google Академія.

To top