Що таке STEM

В освітньому середовищі все більше поширюється поняття STEM-освіти.

Що ж це таке?

Вона охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Іноді можна зустріти абревіатуру STEАM – це додається поняття мистецтво (Art).

Зараз у всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків, попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме тому, у відповідь на виклики часу, такий тип освіти виходить на перший план.

Однак, важливо розуміти, що STEM – це не просто технічна освіта. Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та технічних знань.

Більш докладно про це можна прочитати у статті І. Старенького за цим посиланням .

Можливості комп'ютерного моделювання

Наведені спільні дослідження кафедр будівельних і дорожніх машин й інженерної та комп’ютерної графіки і окреслені перспективні напрями досліджень щодо використання методів комп’ютерного моделювання у машинобудівній галузі. Метою роботи є аналіз особливостей розробки цифрової моделі технічних об’єктів у середовищі Autodesk Inventor для досліджень режимів їх роботи при заданих умовах експлуатації.

Були створені комп’ютерні моделі фронтального навантажувача, малогабаритного навантажувача, автогрейдера, скрепера, екскаватора, гідравлічного підйомника та ін. Ці моделі успішно використовувались студентами при виконанні робіт з курсового та дипломного проектування.

Слід зазначити важливість цих досліджень для навчального процесу, оскільки проведення експериментів з реальними машинами зараз дуже ускладнене, а впровадження їх віртуальних аналогів дозволить аналізувати різноманітні сценарії роботи  та готувати фахівців високої кваліфікації.

Приклади робіт студентів

(більш докладно за цим посиланням)

Модель навантажувача

Вилочний навантажувач

Екскаватор

Автобетонозмішувач

Дизайн та моделюванняперспективного автомобіля

Кран МКГ-40

Пішохідний вантовий міст

Модель моста

Модель та розрахунок балки моста

Насос ротаційний

Редуктор конічно-циліндричний

To top