Наукова діяльність

 

Напрямки наукової діяльності кафедри:

Розроблення інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу та синтезу розподілених телематичних транспортних систем;

  1. Розроблення інтелектуальних мехатронних систем автомобіля, систем автомобільної супутникової навігації та зв’язку;
  2. Інформаційні технології в проектуванні;
  3. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень на транспорті;
  4. Інформаційні технології в освіті;
  5. Управління ІТ-проектами;
  6. Розроблення програмного забезпечення.

Під керівництвом  докторів наук, професорів Алекієва Олега Павловича та Ніконова Олега Яковича працює аспірантура.   

За останні роки на кафедрі комп’ютерних технологій і мехатроніки виконано державні замовлення на найважливіші науково-технічні розробки, держбюджетні науково-технічні проекти Міністерства освіти і науки (МОН) України, господарські наукові договори:

1. «Теорія розвитку інформаційної інфраструктури транспортних систем», 2010-2012рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0110U001166, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

2. «Розроблення та впровадження інформаційно-комунікаційної технології руху наземного транспорту великих міст», 2011-2012рр. державне замовлення на найважливіші науково-технічні розробки (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України), №ДР0111U005942, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

3. «Теорія інформаційного аналізу та синтезу розподілених телематичних транспортних систем», 2013-2015рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0113U000179, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

4. «Розроблення та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних систем броньованих колісних та гусеничних машин», грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2015р. (Указ Президента України від 30 липня 2015р. №637), №ДР0115U004772, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

5. «Розроблення та впровадження інтегрованих інтелектуальних автомобільних інформаційно-управляючих систем», 2015-2016рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0115U003267, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

6. «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі України за рахунок підвищення ефективності віртуального управління процесами транспортного обслуговування», 2016-2017рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

7. «Розроблення інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами», 2017-2018рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0117U002405, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

8. «Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з генераторним устаткуванням: функціональні і структурні схеми, алгоритми керування», 2017р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державний фонд фундаментальних досліджень України), №ДР0117U006525, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

9. «Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з силовою передачею: параметричний синтез системи паливоподавання», 2018р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державний фонд фундаментальних досліджень України), №ДР0118U007010, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

10. «Проведення випробувань програмних модулів для аналізу динаміки та міцності корпусних композитних елементів з наноармуванням», 2020р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державне замовлення на найважливіші науково-технічні розробки), №ДР0120U102963, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

11. «Розроблення методів і засобів підвищення довговічності та енергоефективності двигунів для броньованої техніки на основі конвергенції технологій», 2020-2021рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0119U001298, виконавці проф. Ніконов О.Я., доц. Шуляков В.М., Пронін С.В.

12. «Розробка інтелектуальних технологій підвищення довговічності та енергоефективності мехатронних систем для броньованої техніки», 2022-2023рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, виконавці проф. Ніконов О.Я., доц. Шуляков В.М., Пронін С.В. 

Наукові зв’язки

Кафедра має міцні наукові зв’язки з багатьма відомими науково-дослідними та навчальними закладами, такими, як Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний технічний університет «ХПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки «ХНУРЕ», ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут», НТУУ «КПІ», НТУ «Національний транспортний університет», НАУ  «Національний авіаційний університет», Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України.

Спільні наукові дослідження за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології для інтелектуальних транспортних засобів і систем» проводяться з Університетом Бургундії,  місто Nevers, France.

Спільні наукові дослідження проводяться з Каунаським Університетом,  місто Каунас, Литва.

Спільні наукові дослідження проводяться з Університетом прикладних наук,  місто Ансбах, Німеччина.  

Спільні наукові дослідження проводяться з Казахстанським державним університетом ім. М. Ауезова, Казахстан.   

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

у 2018/2019 навчальному році студенти:

1) Тресницький Владислав Олександрович, група МІ_м-18-11, отримав диплом переможця 2 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка мобільного додатку для пошуку майстра «Helper» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

2) Дроздик Євгеній Володимирович, група МІ_м-18-11, отримав диплом переможця 3 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка мобільного додатку інформаційної системи з технологією інтерактивної візуалізації» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

3) Іващенко Микита Олександрович, група МП-31-17, отримав диплом переможця 3 ступеня із напрямку «Інформатика і кібернетика», спеціальність «Системи та засоби штучного інтелекту», тема «Розроблення інтелектуальної бортової інформаційної системи безпілотного транспортного засобу на основі фазі-архітектури» (базовий ЗВО Вінницький національний технічний університет).

у 2019/2020 навчальному році студент:

Пономарьов Андрій Євгенійович, група МК-51-19, отримав диплом переможця 3 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка системи попередження зіткнень на ділянках доріг з обмеженою видимістю» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

у 2021/2022 навчальному році студент: 

1) Ніконов Дмитро Олегович, група МП-41-18, отримав диплом переможця 3 ступеня з всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» з компетенції «роботи на верстатах з програмним керуванням».