Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності кафедри:

 

  1. Розроблення інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу та синтезу розподілених телематичних транспортних систем;
  2. Розроблення інтелектуальних мехатронних систем автомобіля, систем автомобільної супутникової навігації та зв’язку;
  3. Інформаційні технології в проектуванні;
  4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень на транспорті;
  5. Інформаційні технології в освіті;
  6. Управління ІТ-проектами;
  7. Розроблення програмного забезпечення.

 

Під керівництвом  докторів наук, професорів Алекієва Олега Павловича та Ніконова Олега Яковича працює аспірантура.   

За останні роки найважливішою науковою темою на кафедрі був науково-технічний проект з розроблення найважливіших новітніх технологій за державним замовленням «Розроблення та впровадження інформаційно-комунікаційної технології руху наземного транспорту великих міст». 

 

Наукові зв’язки

Кафедра має міцні наукові зв’язки з багатьма відомими науково-дослідними та навчальними закладами, такими, як Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний технічний університет «ХПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки «ХНУРЕ», ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут», НТУУ «КПІ», НТУ «Національний транспортний університет», НАУ  «Національний авіаційний університет».

Спільні наукові дослідження за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології для інтелектуальних транспортних засобів і систем» проводяться з Університетом Бургундії,  місто Nevers, France.

Спільні наукові дослідження проводяться з Каунаським Університетом,  місто Каунас, Литва.