Дисципліни спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення: