Секція комп’ютерних технологій та мехатроніки 84-ї Міжнародної науковотехнічної та науковометодичної конференції університету

04-08 травня 2020 року кафедра КТМ провела засідання секції комп’ютерних технологій та мехатроніки. З використанням платформи Zoom було заслухано 10 доповідей.  Велике зацікавлення визвали доповіді доцента Маций О.Б. "Обгрунтування рекурентного етоду розв'язання задачі про призначення та задачі про зважене паросполучення."  та ст. викладача Неронова С.М. "Industry 4 віртуальної логістики web рішень в мультіагентних транспортних системах."