З 14 по 16 квітня на кафедрі КТМ, вперше в університеті, пройшли Zoom-конференції експертної комісії щодо акредитації ОП спеціальності 121

На кафедрі Комп'ютерних технологій і мехатроніки, вперше в університеті, пройшли зустрічі  експертної комісії щодо акредитації освітньої програми «Програмне забезпечення систем» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Відповідно до Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №625-Е від 06 квітня 2020 року «Про призначення експертної групи», «Погодженої програми виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи» з 14 по 16 квітня 2020 року на механічному факультеті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела роботу експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньої програми: «Програмне забезпечення систем» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за першим рівнем вищої освіти.

Згідно з планом роботи експертної групи на платформі Zoom пройшли наступні зустрічі:

1. Зустріч з керівником, гарантом та менеджментом ХНАДУ.

2. Зустріч з академічним персоналом.

3. Зустріч зі здобувачами вищої освіти.

4. Зустріч з представниками студентського самоврядування.

5. Зустріч з роботодавцями.

6. Відкрита зустріч з усіма охочими учасники освітнього процесу.

7. Зустріч із адміністративним персоналом та персоналом допоміжних структурних підрозділів.

8. Зустріч з випускниками.

9. Фінальна зустріч.