Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

175 - Інформаційно-вимірювальні технології

Організаційні документи щодо перевірки на плагіат

Інструктивний лист МОН України, щодо плагіату

Аналітична записка МОН України, щодо академічної доброчесності

Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня на академічний плагіат забезпечується за допомогою інтернет-сервісів, наприклад, програми unicheck
Сервіс перевірки на плагіат

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішніми документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-професійної програми  Коваля Андрія Олександровича к.т.н., доцента кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.

Телефон/Viber: +38(068) 6062068
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3, Механічний корпус, 3-й поверх, ауд. 302
E-mail: mbgd@ukr.net  

Моніторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 175 "Інформаційно-вимірювальні технології" показав, що необхідно внести корегування в ОПП "Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології" на другому рівні вищої освіти.

Проєкт ОПП 2022 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 152)  

Проєкт ОПП 2023 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 175)

Проєкт ОПП 2024 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОПП 175)  

(строк приймання зауважень та рекомендацій: до 15.04.2024)    

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОПП або оновлення складових програми 2023 року можна надіслати на e-mail: mbgd@ukr.net


Дякуємо за співпрацю!

 

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОПП або оновлення складових програми 2023 року можна надіслати на e-mail: mbgd@ukr.net

Дякуємо за співпрацю!

Експертний висновок галузевої експертної ради

Відкрита зустріч буде проходити      18.03.2024 о 16.50

Доєднатись до зустрічі можливо за лінком:  us04web.zoom.us/j/75036909764                                         

Ідентифікатор конференції:         750 3690 9764     Код доступа:   2024

Програма дистанційного візиту експертної групи   

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми

 

 

Тип диплому – Диплом бакалавра
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС (180 ОК + 60 ВК)
Термін навчання
 3 роки 10 місяців

Конкурсні показники для вступу у 2023 році
Бюджетна форма – Результати НМТ
                                 
Контрактна форма –  Результати НМТ

Вартість навчання         Денна форма - 16 500 грн/рік;
                                       Заочна форма - 12 000 грн/рік

Орієнтація освітньої програми – Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію з акцентом на  інформаційно-вимірювальні  технології.

Національна кредитна мобільність – Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Контактна інформація

Гарант освітньої програми

Коваль Андрій Олександрович

Адреса: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ауд. 302

Телефон/Viber: +38(068) 6062068

E-mail:  mbgd@ukr.net