Історія кафедри

 

У середині 70-х років минулого століття основною випусковою кафедрою механічного факультету Харківського автомобільно-дорожнього інституту була кафедра дорожніх машин, на базі якої в 1979 році була створена кафедра експлуатації дорожніх машин та охорони праці, а в 2002 році – окрема кафедра безпеки життєдіяльності, завідувачем якої був професор Селіванов Станіслав Євгенович.

У 2004 році декан механічного факультету професор Кириченко Ігор Георгійович, а також професор Назаренко Леонід Андрійович і доцент Молявко Віталій Іванович на кафедрі підйомно-транспортних та будівельно-дорожніх машин і обладнання, яку очолював професор Назаров Леонід Володимирович, відкрили нову спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка» за напрямом “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ” та отримали ліцензію на випуск бакалаврів.

В вересні 2007 року на основі існуючої тоді кафедри безпеки життєдіяльності та частини кафедри підйомно-транспортних та будівельно-дорожніх машин і обладнання на механічному факультеті була заснована кафедра метрології та безпеки життєдіяльності, яку очолив доктор технічних наук, професор Полярус Олександр Васильович.

В 2008 році відбувся перший випуск бакалаврів, а у 2009 році кафедра отримала ліцензію на випуск спеціалістів та магістрів за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» і в цьому ж році був їх перший випуск. Всі випускники бюджетної форми навчання працевлаштовані на державні та інші підприємства. В період з 2008 по 2021 рік кафедра випустила 247 бакалаврів 130 спеціалістів та 80 магістрів. 35 випускників отримали дипломи з відзнакою. Кращі з них продовжили навчання в очній аспірантурі.

На кафедрі активно розвиваються два наукових напрямки. Професор Полярус Олександр Васильович очолює науковий напрямок «Технології інтелектуальних вимірювань». За результатами наукових досліджень по цій тематиці д-ром техн. наук Полярусом О. В.  та канд техн. наук Поляковим Є. О. видано 1 монографію в Україні та 3 за рубежем, захищено 4 дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук. Другий науковий напрямок — «Інтелектуальні вимірювальні  інформаційні системи» очолює канд техн. наук Коваль Олександр Андрійович. За результатами наукових досліджень вченими кафедри Ковалем О. А., Ковалем А. О., Богатовим О. І. та Петруковичем Д.Є. видано 2 монографії в Україні та опубліковано 58 наукові статті.

На кафедрі працюють над кандидатськими дисертаціями чотири аспіранти:  Кириченко Ірина Володимирівна, Чепусенко Євгеній Олександрович, Ібрагімов Шах Гусаєвич, Хоменко Юрій Сергійович.

За спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка» викладацьку роботу виконують 1 доктор наук та 10 кандидатів наук. Студенти закріплюють теоретичні знання на практичних заняттях в навчальних лабораторіях інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем, комп’ютеризованих вимірювальних систем, технологій інтелектуальних вимірювань, динамічних вимірювань, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних перетворювачів та метрологічного забезпечення охорони праці, геометричних вимірювань, а в комп’ютерному класі проводять моделювання процесів в засобах вимірювальної техніки. Практичні заняття зі студентами проводяться на заводах, зокрема на ПАТ завод «Світло шахтаря», а також на навчально-науковій виробничій базі механічного факультету. Студенти приймають участь в наукових семінарах, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях. 23 студенти стали переможцями та призерами Всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт та олімпіад, а  2 студенти — переможцями міжнародного конкурсу студентських робіт з охорони праці.

Кафедра виконувала науково-дослідну роботу на замовлення німецької фірми «Wirtgen», (науковий керівник професор Кириченко Ігор Георгійович, відповідальний виконавець доцент Молявко Віталій Іванович), на замовлення Укравтодору (науковий керівник професор Угненко Євгенія Борисівна); комунального підприємства «Харківський метрополітен» (науковий керівник професор Полярус Олександр Васильович, відповідальний виконавець доцент Наконечний Олександр Анатолійович); ПАТ завод «Світло Шахтаря» (науковий керівник професор Полярус Олександр Васильович, відповідальний виконавець інженер Безручко Ірина Вікторівна). Одним з головних напрямів наукової роботи стала розробка теоретичних основ побудови інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем (науковий керівник доцент Коваль Олександр Андрійович). Пропозиції щодо застосування таких систем в землерийно-транспортних машинах були розроблені спільно з кафедрою будівельно-дорожніх машин в бюджетній науково-дослідній роботі. Разом з кафедрою мостів, конструкцій та будівельної механіки виконується робота по розвитку методів неконтактного вимірювання динамічних характеристик мостових споруд. Активно розвивається науковий напрям, що пов’язаний з бездемонтажним контролем датчиків на техногенно небезпечних об’єктах. Кафедра співпрацює з університетами Німеччини та Словакії, а також з фірмами США.

 

З вересня 2022 року кафедру очолив канд. техн. наук, професор Богатов О. І.

 

У різний час на кафедрі працювали висококваліфіковані та авторитетні фахівці, серед яких д-р мед. наук, професор Волненко Наталія Борисівна, д-р біол. наук, професор Садіков Геннадій Миколайович,  д-р техн. наук, професор Щапов Павло Федорович, д-р техн. наук, професор Сахацький Віталій Дмитрович, д-р техн. наук, професор Крюков Олександр Михайлович, д-р техн. наук, професор Пащенко Руслан Едуардович.

To top

Наука починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука не можлива без міри.

Мєндєлєєв Д.І.