Академічна мобільність

Документи, якими регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО оприлюднені на офіційному сайті університету: «Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (СТВНЗ 70.0-01:2019)»; «Порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці»; «Положення про організацію освітнього процесу в ХНАДУ (СТВНЗ 7.1-01:2019)».

На основі документа з переліком навчальних дисциплін,  результатами, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків відбувається визнання результатів навчання.

Процедура ліквідації академічної різниці, що виникла під час участі студента в програмах академічної мобільності, та виконання індивідуального навчального плану студента здійснюється відповідно до порядку ліквідації академічних заборгованостей, що встановлено в ХНАДУ (Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти).