Анкетування

щодо освітньо-професійної програми "Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології другого (магістерського) рівня вищої освіти
Пропозиції та зауваження щодо якості навчальної та наукової діяльності

Шановні члени Академічної спільноти

приймаємо Ваші пропозиції та зауваження стосовно вдосконалення освітньо-професійної програми "Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти у Харківському національному автомобільно-дорожньому  університеті

Зауваження та звернення можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи в якій працює науковець, який підписав зауваження чи пропозиції.

– в друкованому вигляді

Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності (гарант Полярус О.В.) 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002;

– в електронному вигляді (відскановані)

mbgd@ukr.net