ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕТРОЛОГА-АНАЛІТИКА»

 

 

Запропоноване віртуальне робоче місце метролога-аналітика дозволяє  оперативно оцінити адекватність та стійкість запропонованої моделі датчика, проаналізувати її динамічні характеристики, оцінити реакцію при різній амплітуді вхідної дії. Дане робоче місце може бути використане також в процесі наукових досліджень динамічних характеристик датчиків вимірювальних систем.

Робоче місце метролога-аналітика включає в себе наступні блоки:
  • Інструкція.

  • Модуль визначення перехідної характеристики датчика.

  • Модуль наближення моделі до оригіналу.

  • Модуль створення внутрішнього контролера контролю якості моделі.

  • Контроль моделі датчика.

Область застосування – обладнання для дорожніх машин та вимірювальних ліній технологічних процесів.

Програмний комплекс  розроблено доцентом кафедри МБЖД ХНАДУ к.т.н. Коваль А. О. 

To top