НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ АВТОКОМПЕНСАТОР ЗАВАД

Даний програмний комплекс являє собою програмну реалізацію нейромережевого автокомпенсатора завад в середовищі LabView. Програмний комплекс забезпечує виділення корисного сигналу на фоні шумів при рівні шумів до 40 дБ в масштабі часу близького до реального. Комплекс може обробляти як сигнали які поступають на вхідний порт з «Блоку вимірювання сигналів», так і записані в файли. Програмний комплекс призначений для виділення сигналів вібрацій елементів конструкцій машини та вимірюваних сигналів технологічних процесів.  

Область застосування – обладнання для дорожніх машин та вимірювальних ліній технологічних процесів.

Технічні характеристики:

1. Кількість вимірювальних каналів 1
2. Максимально допустимий рівень шуму 35 дБ
3. Відношення сигнал/шум на виході 20 дБ

  Програмний комплекс  розроблено доцентом кафедри МБЖД ХНАДУ к.т.н.  Коваль А. О. 

To top